JANÍK Ján, RSDr.

SN Slib vykonán: 7.SN, 27.5.1970; 18

slovenská

KSČ

zvolen SNR - 28.4.1970

JANÍKOVÁ Emília

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro otázky mladé generace a postavení matky a dítěte VSP

JAROŠOVÁ Marie

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

česká

KSČ

VK-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen ČNR - 17.3.1971

FS 8.FS, 6.7.71, 3; 76 k T.75 a 78

JIČÍNSKÝ Zdeněk, Doc., prof., JUDr., DrSc.

SN Slib vykonán: 2.SN, 5.6.1969; 11

česká

KSČ

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro přípravu nové ústavy VÚPrezignace na funkci poslance SN, 5.SN, 3.12.1969; 8

SN 2.SN, 5.6.69, 5; 56 vystoupení k návru zákona T.5/5SN

JONÁŠ Pavol, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro nár. a reg. ekonomiku VHP

FS 1.FS, 31.1.69, 4; 131 k pr. pr. vl. ČSSR

3.FS, 16.10.69, 6; 76 k pr. pr. vl. ČSSR

8.FS, 6.7.71, 5; 89 zprav. k vl. n. zák. T.72

SN 3.SN, 9.7.69, 6; 58 dotaz

10.SN, 24.3.71, 5; 55 ke zprávě o vědeckotechnickém rozvojiPřihlásit/registrovat se do ISP