HÁJEK Jaroslav

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VÚP-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

FS 6.FS, 20.12.70, 3; 56 zprav. k vl. n. zák. T.55

SN 7.SN, 27.5.70, 6; 31 zprav. k vl. n. úst. zák. T.40

8.SN, 8.7.70, 2; 47 k vl. n. usn. T.46/29SN

HANES Dalibor, prof., JUDr., DrSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31P-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 15 do: 4.SN, 15.10.1969; 9

SN od: 1.SN, 29.1.1969; 15 do: 4.SN, 15.10.1969; 9FS od: 3.FS, 15.10.1969; 17

FS od: 1.FS, 30.1.1969; 30 do: 3.FS, 15.10.1969; 10

zvolen SNR - 29.12.1968

FS 3.FS, 15.10.69, 1; 17 projev po zvolení předs. FS

5.FS, 17.11.70, 1; 13 úvodní slovo při zahájení 5.FS

2; 26 návrh na propůjčení Řádu K. Gottwalda prezidentu republiky armádnímu generálu L. Svobodovi

7.FS, 25.3.70, 1; 8 projev k 50. výr. založení KSČ

8.FS, 6.7.71, -; 14 úvodní slovo na zahájení společné schůze SL a SN

9.FS, 7.10.71, -; 13 zpráva o činnosti P-SN a P-SL

-; 15 návrh P-SL a P-SN na konání společné schůze SL a SN

9.FS, 8.10.71, -; 222 projev k výsledkům činnosti FS

SN 1.SN, 29.1.69, 2; 15 projev po zvolení předs. SN

2.SN, 5.6.69, 7; 41 odův. návrhu na doplňovací volbu členky P-FS

9; 73 odpověď na dotaz posl. Skopala

10; 73 prezidiální sdělení

4.SN, 15.10.69, -; 9 oznámení rezignace na fci člena P-SN a předsedy SN

HANUS Július, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

zvolen SNR - 29.12.1968

FS 6.FS, 21.12.70, 14; 204 k vl. n. zák. T.66

HARENČÁR Robert, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro školství a vědu VKrezignace na funkci poslance SN 5.SN, 3.12.1969; 8

HAŠPLOVÁ Božena

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VK-SN

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro školství a vědu VKrezignace na funkci poslance SN, 9.SN, 18.11.1970; 6

HATALA Vojtech, prof., JUDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31 do: 4.SN, 15.10.1969; 11VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 28

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro přípravu nové ústavy VÚPrezignace na funkci poslance SN, 7.SN, 27.5.1970; 16

SN 2.SN, 5.6.69, 3; 28 odův. návrhu VÚP-SL a SN na změnu ustanovení ústavy a ústavního zákona T.6

HENZL Jaroslav, MUDr.

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

ČSS

VR-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

FS 8.FS, 6.7.71, 1; 40 k vl. n. usn. T.76

HIML Antonín

SN Slib vykonán: 9.SN, 18.11.1970; 6

česká

KSČ

VZ-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

VZ-SN

zvolen ČNR - 26.11.1969

FS 8.FS, 6.7.71, 3; 78 k T.75, 78

9.FS, 8.10.71, 8; 215 zprav. k vl. n. T.77

HIRKOVÁ Anna

SN Slib vykonán: 7.SN, 27.5.1970; 18

U

KSČ

VHP-SN od: 7.SN, 27.5.1970; 26

zvolen SNR - 28.4.1970

HLAVIČKA Josef

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

česká

KSČ

VÚP-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen ČNR - 17.3.1971

FS 8.FS, 6.7.71, 3; 81 k T.75, 78

9.FS, 8.10.71, 5; 169 k vl. n. zák. T.80

HLUŠÍ Jan

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VR-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

HOLOMEK Tomáš, JUDr.

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VÚP-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

FS 6.FS, 21.12.70, 13; 165 zprav. k T.67

HORÁK Alexander, dr. h. c.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

B

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro životní prostředí VSP

FS 4.FS, 28.5.70, 1; 76 k vl. n. T.36

SN 9.SN, 18.11.70, 2; 63 k působení zákoníku práce, prac. disciplína

HORÁK Jaromír, ing.

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VP-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 14VHP-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen ČNR

FS 4.FS, 29.5.70, 2; 136 ke zprávě o činnosti vlády ČSSR

8.FS, 29.5.1970, 1; 36 k vl. n. zák. T.76

SN 8.SN, 8.7.70, 4; 89 k vl. n. zák. T.43/30SN

HRAŠKO Martin

SN Slib vykonán:

slovenská

SSO

VMI-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968volba ověřena 1.SN, 29.1.1969; 35uvolněn z fce posl. SN 1.12.19695.SN 3.12.1969; 8

HRDLIČKA Jiří

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSS

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31VMI-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VMI-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 28

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro tisk a informace VK

SN 1.SN, 29.1.69, 9; 34 zpráva VMI-SN o ověření platnosti volby poslanců SN

5.SN, 3.12.69, 1; 8 zpráva VMI-SN o ověření platnosti volby poslanců SN

7.SN, 27.5.69, 1; 16 zpráva VMI-SN o změnách ve složení SN a návrh na ověření platnosti volby nových poslanců SN

10.SN, 24.3.71, 1; 10 zpráva VMI-SN o změnách ve složení SN a návrh na ověření platnosti volby nových poslanců

HRIB Michal

SN Slib vykonán: 7.SN, 27.5.1970; 18

slovenská

B

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VR-SN

zvolen SNR - 29.12.1968komise měnové VR

HRUŠKOVIČ Miloslav, ing.

SN Slib vykonán: 7.SN, 27.5.1970; 18

slovenská

KSČ

Ministr - předseda výboru pro technický a investiční rozvoj

zvolen SNR - 28.4.1970

HRUŠKOVSKÝ Miloš

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

slovenská

KSČ

VÚP-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen SNR - 8.3.1971

HUDEČEK Miloslav

SN Slib vykonán: 8.SN, 6.7.1971; 13

česká

ČSL

VZ-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen ČNR - 17.3.1971

HUMENÍK Ján

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro novou soustavu řízení VHP

HUSÁK Gustáv, JUDr.

SN Slib vykonán: 1. SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31

zvolen SNR - 29.12.1968

HÜBL Milan, Doc., PhDr., CSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VZ-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro rovnoprávné uplatnění Čechů a Slováků v zahr. službách VZrezignace na funkci poslance SN 5.SN, 3.12.1969; 8

SN 3.SN, 9.7.69, 6; 57 dotaz

CHLUP Zdeněk, ing. arch.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 23

česká

KSČ

VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro národní a regionální ekonomiku VHPrezignace na funkci poslance SN 5.SN, 3.12.1969; 8

CHORVÁTH Michal, Doc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 28 do: 10.SN, 24.3.1971; 13

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro kulturu a círk. otázky VK

CHYTIL Václav, prof., JUDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSL

VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro novou soustavu řízení VHPrezignace na funkci poslance SN 10.SN, 24.3.1971; 106.FS, 20.12.1970; 13

FS 3.FS, 16.10.69, 6; 92 k prog. prohl. vládyPřihlásit/registrovat se do ISP