GACÍK František, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise rozpočtová VRrezignace na funkci poslance SN, 10.SN, 24.3.1971; 10

FS 6.FS, 21.12.70, 14; 202 k vl. n. zák. T.66

SN 3.SN, 9.7.69, 3; 22 zprav. k T.11/7SN

6; 58 dotaz

5.SN, 3.12.69, 5; 36 k vl. n. zák. T.14/10SN

7.SN, 27.5.70, 11; 64 k národohospodářekému plánu na r. 1970

9.SN, 18.11.70, 2; 59 dotaz

GÄRTNER Rudolf

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 21

česká

KSČ

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro životní prostředí VSPrezignace na funkci poslance SN, 5.SN, 3.12.1969; 8

GAŠPARÍK Július, JUDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

SSO

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25 do: 5.SN 3.12.1969; 14VMI-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14VPR-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro životní prostředí VSP

FS 3.FS, 15.10.69, 5; 46 odvolán z fce předs. ÚKLK dnem 30.9.1969

5; 46 usnesením P-FS ze dne 1.10.1969 odvolán z členství v ÚKLK

SN 9.SN, 18.11.70, 2; 63 k působení zákoníku práce, prac. disciplína

GAVENDA Zdeněk

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VHP-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

FS 6.FS, 21.12.70, 10; 138 zprav. k vl. n. zák. T.60

SN 9.SN, 18.11.70, 2; 41 k působení zákoníku práce, prac. disciplína

GAVLÍK Karel

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VBB-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

GEBAUER František

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

B

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN 5.SN, 3.12.1969; 8

FS 1.FS, 31.1.69, 4; 136 k program. prohl. vlády ČSSR

GROSPIČ Jiří, JUDr., CSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

komise pro přípravu nové ústavy VÚP

VÚP-SN

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN 5.SN, 3.12.1969; 8

SN 2.SN, 5.6.69, 5; 51 zprav. k n. zák. T.5/5SNPřihlásit/registrovat se do ISP