FÁBRY Štefan

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

maďarská

KSČ

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise sociální a zdravotní VSP

FS 6.FS, 20.12.70, 5; 65,75 odůvodnění za SNR T.65

FAGLIC Andrej, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VBB-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968

FS 5.FS, 17.11.70, 6; 92 zprav. k vl. n. zák. T.51

SN 2.SN, 5.6.69, 4; 40 vystoupení k vl. n. zák. T.4/4SN

FALŤAN Samuel, PhDr., CSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VK-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen SNR - 29.12.1968rezignace na funkci poslance SN, 7.SN, 27.5.1970; 16

SN 1.SN, 29.1.69, 2; 13 odův. návrhu na volbu předs. SN

4; 22 odův. návrhu na volbu místopředsedů SN a členů P-SN

8; 31 odův. návrhu na volbu 20 členů P-FS za SN

FERENCEI Štefan, RSDr.

SN Slib vykonán: 7.SN, 27.5.1970; 18

slovenská

KSČ

VBB-SN od: 7.SN, 27.5.1970; 26

zvolen SNR - 28.4.1970

FERIANC Ján, Doc., ing., DrSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VR-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen SNR

FS 4.FS, 29.5.70, 2; 152 ke zprávě o činnosti vlády ČSSR

7.FS, 20.37.1, 4; 46 zprav. k vl. n. zák. T.69

FISCHEROVÁ Miluše

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VZ-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro styky s Čechy s Slováky v zahraničí VZrezignace na funkci poslance SN, 5.SN 3.12.1969; 8

FOŘT Josef, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise rozpočtová VRrezignace na funkci poslance SN, 5.SN 3.12.1969; 8

FRANK Eduard

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro národní a regionální ekonomiku VHPrezignace na funkci poslance SN, 10.SN, 24.3.1971; 10

FRANK Vítězslav

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VZ-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

komise pro styky s Čechy a Slováky v zahraničí VZ

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN, 5.SN 3.12.1969; 86.SN, 20.12.1969; 13

FUTEJ Daniel

SN Slib vykonán: 7.SN, 27.5.1970; 18

slovenská

KSČ

VMI-SN od: 7.SN, 27.5.1970; 26VÚP-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen SNR - 28.4.1970

FS 6.FS, 20.12.70, 5; 73 k T.65Přihlásit/registrovat se do ISP