ZÁVACKÁ Marie

84 - Česká Kamenice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VK-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro průmysl, dopravu a spoje VHP

FS 1.FS, 31.1.69, 4; 130 k progr. prohl. vlády ČSSR

ZAVADIL Miroslav

202 - Přerov

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

P-FS od: 4.SL, 15.10.1969; 15VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VK-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro zahraničně ekonomické vztahy VHP

SL 8.SL, 27.5.70, 3; 14 přednesení návrhu na zproštění poslaneckých fcí

ZÁVĚTA Josef

183 - Nový Bohumín

SL Slib vykonán:

česká

ČSL

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

VHD-SLVPDO-SL

komise pro průmysl, dopravu a spoje VHDzemřel 29.8.1975

ZÁVODSKÁ Zdeňka

198 - Slezská Ostrava

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro otázky životního prostředí VSP

komise pro řešení otázek postavení žen a rodin v naší společnosti P-SLrezignace na funkci poslance SL 35.P-SL, 6.7.19718.FS, 6.7.1971; 14

ZEDNÍK Josef

158 - Konice

SL Slib vykonán:

česká

ČSL

P-FS od: 1.SL, 29.1.1969; 24VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 22 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VBB-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197

komise ekonomické VBB

FS od: 1.FS, 30.1.1969; 30VBB-SL

komise pro dozor nad vykonáváním soudní rehabilitace P-FSkomise pro přípravu nové ústavy VÚPrezignace na funkci místopředsedy FS a člena P-FS 28.P-SL, 20.12.19706-FS, 20.12.1970; 13

SL 7.SL, 17.12.69, 5; 61 k vl. n. zák. T.21/15SL

9.SL, 8.7.70, 5; 38 k vl. n. zák. T.47/33SL

ZEITHAML Richard

12 - Praha 5-Smíchov, Motol, Košíře

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro otázky životního prostředí VSP

ZEMÁNEK Vojtěch

208 - Vsetín

SL Slib vykonán:

česká

B

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

VPDO-SL

komise pro průmysl, dopravu a spoje VHP

ZEMANOVÁ Štefánia

284 - Michalovce

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197

rezignace na funkci poslance SL 21.P-SL, 27.5.19708.SL, 27.5.1970; 12

ZIMA Josef

120 - Dobruška

SL Slib vykonán:

česká

B

VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro otázky životního prostředí VSP

ZÍMA Rudolf

97 - Louny

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro průmysl, dopravu a spoje VHP

FS 4.FS, 28.5.70, 1; 58 k vl. n. T.36

8.FS, 6.7.71, 7; 109 zprav. k vl. n. T.71

ZSELENÁK Jozef

299 - Kráľovský Chlmec

SL Slib vykonán:

maďarská

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise zdravotní VSP

ZUPKA František

224 - Komárno

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro cestovní ruch VZzemřel 2.6.1976

ZVÁRA Josef

117 - Holice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro rozvoj kultury a osvěty VKkomise pro círk. otázky VKzemřel 19.10.1977

SL 7.SL, 17.12.69, 14; 88,98 zprav. k vl. n. zák. T.28/24SL

ŽIAK Andrej, prof.

255 - Liptovský Mikuláš

SL Slib vykonán:

slovenská

SSO

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197VSP-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro evr. bezpečnost VZ

VZ-SL

zatímní komise pro dozor nad vykonáváním soudní rehabilitace P-FSrezignace na funkci poslance SL 23.P-SL, 7.7.1970 9.SL, 8.7.1970; 10

ŽILINSKÝ Pavol

217 - Pezinok

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VZV-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

FS 6.FS, 21.12.70, 14; 211 k vl. n. zák. T.66Přihlásit/registrovat se do ISP