VACULÍK Martin, RSDr.

134 - Brno 1

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 17.12.1969; 12

komise pro evrop. bezpečnost VZrezignace na funkci poslance SL 17.P-SL, 17.12.19697.SL, 17.12.1969; 12

VAJDA Štefan, ing.

234 - Šurany

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise úsporná VR

FS 6.FS, 21.12.70, 9; 129 k vl. n. zák. T.59

8.FS, 6.7.71, 3; 74 k T.75,78

VALO Jozef

287 - Kežmarok

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SL, 29.1.1969; 22P-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 16VBB-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro dozor nad vyk. soudní rehabilitace P-FS

SL od: 1.SL, 29.1.1969; 16

komise branná VBBkomise daňová VRrezignace na funkci místopředsedy SL a člena P-FS 23.P-SL, 7.7.1970 9.SL, 8.7.1970; 10

SL 4.SL, 15.10.69, 2; 13 odův. návrhu na zřízení nových výborů SL

VARMUŽA Vladimír

143 - Břeclav

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro styky se soc. zeměmi VZ

SL 3.SL, 8.7.69, 3; 57 zprav. k vl. n. smlouvy T.236/NS IV

VAVERKA Oldřich

138 - Brno 4/1

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

VEDRA Vladimír

SL Slib vykonán: 5.SL, 16.10.1969; 13

česká

KSČ

VÚP-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

poslancem zvolen 5.SL, 16.10.1969; 10

VÉGH Gejza

268 - Šafárikovo

SL Slib vykonán:

maďarská

KSČ

VMI-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VBB-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro discipl. zřízení mezi posl. A. Žiakem a dr. J. Kyselým VMIkomise ekonomická VBB

VEJRAŽKA Vítězslav, prof., zasl. umělec

SL Slib vykonán: 7.SL, 17.12.1969; 83

česká

KSČ

VK-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

zemřel 8.6.1973zvolen poslancem 7.SL, 17.12.1969; 78

SL 7.SL, 17.12.69, 14; 94 k vl. n. zák. T.28/24SL

VODSLOŇ František

14 - Ústí nad Labem-sever

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 5.SL 16.10.1970; 6VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 5.SL 16.10.1970; 6

komise pro vnější hospodářské styky VZkomise pro cestovní ruch VZkomise pro tisk a informace VKzproštěn fce posl. SL 5.SL 16.10.1969; 6

FS 3.FS, 15.10.69, 5; 46 odvolán usnesením P-FS z 23.9.1969 z fce člena ÚKLK

VOLENÍK Oldřich

199 - Ostrava Poruba

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

P-FS od: 4.SL, 15.10.1969; 15VZ-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 do: 7.SL, 18.12.1969; 197

FS od: 3.FS, 15.10.1969; 26

komise pro průmysl, dopravu a spoje VHP

FS 4.FS, 28.5.70, 1; 39,92 k vl. n. T.36

VONDROUŠ Věroslav

119 - Přelouč

SL Slib vykonán:

česká

ČSS

VBB-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise branná VBB

FS 8.FS, 6.7.71, 5; 91 zprav. k vl. n. zák. T.72

VORÁČ Josef

170 - Žďár nad Sázavou

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72

komise měnová VR

FS 6.FS, 21.12.70, 14; 209 k vl. n. zák. T.66

SL 9.SL, 8.7.70, 6; 85 k vl. n. usnesení T.46/31SL

VOTRUBA Jaroslav

26 - Hořovice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro otázky životního prostředí VSP

VYSKOT Miroslav, prof., ing., dr., DrSc., člen korespondent ČSAV

154 - Třešť

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro vědu a vysoké školy VK

SL 2.SL, 5.6.69, 7; 70 interpelacePřihlásit/registrovat se do ISP