SABOLČÍK Michal, Doc., CSc.

280 - Košice-západ

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

P-FS od: 9.SL, 8.7.1970; 30P-SL od: 9.SL, 8.7.1970; 30VPR-SL od: 11.SL, 24.3.1971; 72

SL od: 9.SL, 8.7.1970; 30

SL 11.SL, 24.3.71, 3; 71 odův. návrhu P-SL na zařazení poslanců do výborů SL

11.SL, 24.3.71, 4; 72 odův. návrhu P-SL na konání spol. schůze SL a SN

SACHSOVÁ Hana, PhDr.

7 - Praha 3-Vinohrady 2

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro soustavu základního a středního vzdělání VK

komise pro vědu a vysoké školy VKrezignace na funkci poslance SL 18.P-SL, 10.2.19708.SL, 27.5.1970; 12

SEDLÁČEK Svatopluk

147 - Otrokovice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro průmysl, dopravu a spoje VHP

SL 9.SL, 8.7.70, 6; 92 k vl. n. usn. T.46/31SL

11.SL, 24.3.71, 1; 61 ke zprávě T.52/SL

SEKANINOVÁ - Čakrtová Gertruda, JUDr.

15 - Praha 6-Bubeneč

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 5.SL, 16.10.1969; 6

komise pro řešení otázek postavení žen a rodin v naší společnosti P-SLkomise pro uplatňování čs. vědy a kultury v zahraničí VZzproštěna fce posl. na 5.SL 16.10.1969; 6

SKÁLA Ivan (Hell Karel)

2 - Praha 1-střed, Letná

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro rozvoj kultury a osvěty VKkomise pro tisk a informace VK

SMRKOVSKÝ Josef

30 - Kouřim

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 29.1.1969; 22 do: 4.SL, 15.10.1969; 8 a 3.FS, 15.10.1969; 10

SL od: 1.SL, 29.1.1969; 13 do: 4.SL, 15.10.1969; 8

FS od: 1.FS, 30.1.1969; 13 do: 4.SL, 15.10.1969; 8 a 3.FS, 15.10.1969; 10

rezignace na funkci poslance SL 17.P-SL, 17.12.1969a 7.SL, 17.12.1969; 12zemřel 15.1.1974

SL 1.SL, 29.1.69, -; 8 omluven pro hospitalizaci v Ústř. voj. nemocnici

3; 16 projev po zvol. předsedou SL

SLOBODA Erich, ing.

220 - Galanta

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

P-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 16VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

VPR-SL od: 1.SL, 24.3.1971; 78

komise měnová VR

FS 6.FS, 21.12.70, 8; 104 zprav. k vl. n. zák. T.58

9.FS, 7.10.71, 1; 33 zprav. k vl. n. zák. T.84

SKRAMUSKÝ Karel

88 - Chomutov-severozápad

SL Slib vykonán:

česká

B

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro průmysl, dopravu a spoje VHPrezignace na funkci poslance SL 23.P-SL, 7.7.19709.SL, 8.7.1970; 10

SOLČÁNYOVÁ Mária

244 - Hlohovec

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197

komise sociální VSP

SOPR Václav

77 - Plassko

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VZV-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro zemědělství a výživu VHP

SPÁČIL Tomáš

166 - Slavkov

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VZV-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro zemědělství a výživu VHPrezignace na funkci poslance SL 30.P-SL, 16.2.197111.SL, 24.3.1971; 7

SPĚVÁKOVÁ Ludmila

86 - Šluknov

SL Slib vykonán:

česká

ČSL

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197

komise komise pro průmysl, dopravu a spoje VHPrezignace na funkci poslance SL 28.P-SL, 20.12.19706.FS, 20.12.1970; 13

SVOBODA Jan

31 - Kolín

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise zdravotní VSP

FS 4.FS, 28.5.70, 1; 215 k vl. n. T.36

5.FS, 18.11.70, 8; 117 zprav. k vl. n. T.48

SVOBODA Ludvík

23 - Benešov

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPDO-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise ekonomická VBBrezignace na funkci poslance SL 35.P-SL, 6.7.19718.FS, 6.7.1971; 14

SVOBODA Miroslav, ing.

45 - Radotín

SL Slib vykonán:

česká

ČSL

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VZV-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro zemědělství a výživu VHP

rezignace na funkci poslance SL 26.P-SL, 18.11.197010.SL, 18.11.1970; 5

ŠARINA Jozef

238 - Bánovice nad Bebravou

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VMI-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

FS 6.FS, 20.12.70, 2; 48,52 zprav. k vl. n. úst. zák. T.56

ŠEDÍK Jozef

264 - Púchov

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

FS 6.FS, 20.12.70, 5; 72,75 zprav. k T.65

ŠIK František

163 - Staré Město

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro přípravu nové ústavy VÚPrezignace na funkci poslance SL 28.P-SL, 20.12.19706-FS, 20.12.1970

ŠIMŮNEK Otakar, ing.

118 - Pardubice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise měnová VRzemřel 19.6.1972

FS 8.FS, 6.7.71, 1; 33 k vl. n. usn. T.76

ŠINDELÁŘ Lubomír

100 - Most-sever

SL Slib vykonán:

česká

B

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro průmysl, dopravu a spoje VHP

ŠKODA Josef

63 - Soběslav

SL Slib vykonán:

česká

ČSL

VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro otázky životního prostředí VSP

ŠKODA Václav, JUDr.

53 - Český Krumlov

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

VZ-SL

komise pro styky se soc. zeměmi VZ

FS 4.FS, 28.5.70, 4; 204 k vl. n. T.36

SL 11.SL, 24.3.71, -; 79 upoz. na konání schůze zájmové skupiny MU

ŠKULA Jozef, prom. práv.

222 - Šala

SL Slib vykonán:

slovenská

SSL

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VMI-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise zdravotní VSP

FS 9.FS, 7.10.71, 1; 82 k vl. n. zák. T.84

SL 9.SL, 8.7.70, 7; 49 zprav. k vl. n. zák. T.45

ŠKULTÉTY Ján

291 - Prešov

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VZ-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro styk se soc. zeměmi VZkomise pro zahraničně ekonomické vztahy VHP

SL 9.SL, 8.7.70, 8; 61 zprav. k vl. n. zák. T.43/32SL

ŠMEHLÍKOVÁ Ludmila

173 - Bruntál

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise úsporné VR

VR-SLVPR-SL

FS 4.FS, 29.5.70, 2; 172 ke zprávě o činn. vl. ČSSR

6.FS, 20.12.70, 7; 85,96 zprav. k vl. n. zák. T.57

SL 7.SL, 18.12.69, 10; 157 zprav. k vl. n. zák. T.27/23SL

9.SL, 8.7.70, 6; 89 k vl. n. usnesení T.46/31SL

ŠMEJKALOVÁ Blažena

95 - Lovosice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72

komise úsporná VR

ŠOREC Ladislav

269 - Krupina

SL Slib vykonán:

slovenská

SS0

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro vnější hospodářské styky VZ

SL 7.SL, 18.12.69, 13; 188 k vl. n. zák. T.15/21SL

ŠORM František, akad.

1 - Praha 1-Hrad

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 17.12.1969; 12

komise pro vědu a vysoké školy VK

rezignace na funkci poslance SL 17.P-SL, 17.12.19697.SL, 17.12.1969; 12

ŠPÁLOVSKÝ Dušan

136 - Brno 5

SL Slib vykonán:

česká

ČSS

VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro tisk a informace VKkomise pro tělesnou výchovu VK

VK-SL

ŠTÁFEK Václav

29 - Kladno-jih

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro rozvoj soustavy řízení a plán VHP

ŠTEFÁNIK František

293 - Veľký Šarič

SL Slib vykonán:

slovenská

SSL

VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro přípravu nové ústavy VÚP

ŠTENCHLÁK Jozef, ing.

274 - Žilina

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro rozvoj soustavy řízení a plán VHP

SL 10.SL, 18.11.70, 1; 31 k rozv. nár. hosp. v r. 1970 a k plánu na r. 1971

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

60 - Strakonice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

Předseda vlády ČSSR

ŠUBRT Jan

22 - Praha 10-Vršovice 1

SL Slib vykonán:

česká

ČSS

VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 5.FS 16.10.1969; 6VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13

SL od: 1.SL, 29.1.1969; 27 do: 5.FS 16.10.1969; 6

komise pro přípravu nové ústavy VÚPkomise pro zahraničně ekonomické vztahy VHPkomise pro vědu, technický a investiční rozvoj a stavebnictví VHPžádost gen. prokurátora ČSSR o vydání projednána na 4. VMI-SL, 29.9.1969zproštěn fce poslance SL 5.SL 16.10.1969; 6

FS 1.FS, 31.1.69, 4; 102 k progr. prohl. vlády ČSSR

ŠULEK Martin

267 - Rimavská Sobota

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise daňová VR

ŠVEC Anton, ing.

227 - Želiezovice

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise měnové VR

FS 5.FS, 17.11.70, 4; 55,68 zprav. k vl. n. zák. T.52

ŠVIREC Jozef

253 - Dolný Kubín

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

FS 6.FS, 20.12.70, 4; 63 zprav. k vl. n. zák. T.62Přihlásit/registrovat se do ISP