HÁJÍČEK Viliam

245 - Jaslovské Bohunice

SL Slib vykonán:

slovenská

B

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro styky se soc. zeměmi VZrezignace na fci posl. SL 21.P-SL, 27.5.19708.SL, 27.5.1970; 12

HAJMACHER Jozef, RSDr.

276 - Bardejov

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72

komise daňová VR

HALÁSZ Ján

223 - Hurbanovo

SL Slib vykonán:

maďarská

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72

HAMOUZ František

92 - Liberec město

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

Místopředseda vlády ČSSR

HANČIKOVSKÝ Štefan

285 - Sobrance

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro tisk a informace VK

HANÚSEK Ľudovít

235 - Holič

SL Slib vykonán:

slovenská

SSL

P-FS od: 1.SL, 29.1.1969; 31VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

FS od: 1.FS, 30.1.1969; 30

zemřel 12.10.1972

FS 1.FS, 31.1.69, 4; 133 k progr. prohl. vl. ČSSR

3.FS, 16.10.69, 6; 95 k progr. prohl. vl. ČSSR

4.FS, 29.5.70, 2; 149 ke zpr. o činn. vl. ČSSR

SL 8.SL, 27.5.70, 4; 21 zprav. k vl. n. Úmluvy T.30

HANZLÍK Ján

230 - Zbehy

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VZ-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72

VZ-SL

komise úsporná VR

FS 4.FS, 28.5.70, 1; 210 k vl. n. T.36

9.FS, 8.10.71, 7; 203 k vl. n. zák. T.85

SL 8.SL, 27.5.70, 5; 31 zprav. k vl. n. konzulární úmluvy T.29

HARASZTIOVÁ Valéria

233 - Štúrovo

SL Slib vykonán:

maďarská

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro cest. ruch VZ

HAŠKO Ján

283 - Rozhanovce

SL Slib vykonán:

slovenská

SSO

VMI-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197

VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise daňová VR zemřel 28.9.1972

FS 4.FS, 29.5.70, 2; 170 ke zpr. o činn. vl. ČSSR

6.FS, 20.12.70, 1; 223 k vl. n. úst. zák. T.54

9.FS, 7.10.71, 1; 79 k vl. n. zák. T.84

HAVLÍČEK Jaroslav

21 - Praha 10 Vršovice, Záběhlice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VZ-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro zahr. ekon. vztahy VHP

FS 4.FS, 29.5.70, 2; 179 dotaz ke zpr. o činnosti vl. ČSSR

8.FS, 6.7.1971; 6,97 zprav. k vl. n. T.70

SL 8.SL, 27.5.70, 8; 90 připomínka ke zpr. o stavu kriminality

10.SL, 18.11.70, 2; 45 dotaz

11.SL, 24.3.71, 5; 73 dotaz

HEČKO Josef

180 - Český Těšín

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 6.SL, 3.12.1969; 5

komise pro těl. výchovu VK

zemřel 28.11.1969, uctění pam. 6.SL, 3.12.1969; 5

HEJLOVÁ Marie

129 - Lanškroun

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VK-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72

komise daňové VR

SL 10.SL, 18.11.70, 2; 44 dotaz

HENDRYCH Jiří

50 - České Budějovice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro styky se soc. zeměmi VZkomise pro evropskou bezpečnost VZ

HLADKÝ Milan, ing. arch., CSc.

209 - Bratislava Staré město

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

rezignace na funkci poslance SL 30.P-SL, 16.2.1971přijata: 11.SL, 24.3.1971; 7

HLÍNA Jan

70 - Sušice Horažďovice

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise bezpečnostní VBB

FS 6.FS, 20.12.70, 6; 80 zprav. k vl. n. zák. T.61

SL 7.SL, 17.12.69, 12; 84 zprav. k vl. n. zák. T.26

8.SL, 27.5.70, 8; 79 ke zprávě o stavu krim.

HOFMAN Leopold

57 - Humpolec

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 29.1.1969; 22 do: 4.SL, 15.10.1969; 8VBB-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197

VBB od: 1.SL, 29.1.1969; 25,31 do: 4.SL, 15.10.1969; 8

komise pro dozor nad vykonáváním soud. rehabilitace P-FSzproštěn fce posl. FS 8.SL, 27.5.1970; 14

HOLÁŇ Emil

156 - Holešov

SL Slib vykonán:

česká

ČSL

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

SL od: 1.SL, 29.1.1969; 27VZV

komise pro vědu, tech. a inv. roz. a stav. VHP

HOLATOVÁ Marie

27 - Valašské Meziříčí

SL Slib vykonán:

česká

B

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro rozv. soustavy řízení a plán VHP

HOMOLA Oleg

38 - Nymburk

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 194VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 194

komise pro uplatnění čs. vědy a kult. v zahr. VZ

komise pro rozvoj kult. a osvěty VKrezignace na funkci poslance SL 17.P-SL, 17.12.19697.SL, 18.12.1969; 12

HOUSER Vladimír

206 - Rožnov Pod Radhoštěm

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VPR-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 11.SL, 24.3.1971; 72

VPDO-SL od: 11.SL, 24.3.1971; 78

komise pro rozvoj soust. řízení a plán VHPkomise měnové VR

FS 5.FS, 17.11.70, 1; 37 zprav. k vl. n. zák. T.53

6.FS, 20.12.70, 6; 92 zprav. k vl. n. zák. T.57

9.FS, 7.10.71, 1; 68 zprav. k vl. n. zák. T.84

SL 6.SL, 3.12.69, 1; 15,37 zprav. k vl. n. zák. T.14/11SL

11.SL, 24.3.71, 1; 32 ke zprávě T.52/SL

HRABAL Václav, JUDr.

195 - Ostrava střed

SL Slib vykonán:

česká

ČSS

VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

SL 7.SL, 17.12.69, 7; 70 zprav. k vl. n. zák. T.23/19SL

HRON Pavel

157 - Prostějov

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72VZ-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72VBB-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise zdravotní VSP

HRONOVSKÝ Josef

116 - Náchod

SL Slib vykonán:

česká

ČSL

VÚP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

CHOTÁR Michal

231 - Zlaté Moravce

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VPDO-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197VK-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro církevní otázky VK

CHUDÍK Michal

258 - Poltár

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969Přihlásit/registrovat se do ISP