FAKTOROVÁ Aloisie

6 - Praha 3 Žižkov, střed

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VÚP-SL

od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro přípravu nové ústavy VÚP

FEKETE Jozef

218 - Dunajská Streda

SL Slib vykonán:

maďarská

KSČ

VR-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 197VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise měnová VR komise pro otázky živ. prostř. VSD

FIALA Antonín

204 - Šumperk

SL Slib vykonán:

česká

ČSS

VMI-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

VZ-SL

komise pro evrop. bezp. VZ

FIERLINGER Zdeněk

62 - Tábor

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13

komise pro rozvoj soustavy říz. a plán. VHPrezignace na funkci posl. SL 6.SL, 3.12.1969, 6zemřel 2.5.1976

FILIPCOVÁ Marie

178 - Paskov

SL Slib vykonán:

česká

B

VSP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72VZV-SL od: 7.SL, 18.12.1969; 197 do: 11.SL, 24.3.1971; 72

komise sociální VSP

FIĽOVÁ Lívia

239 - Partizánske

SL Slib vykonán:

slovenská

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro zahraničně ekon. vztahy VHP

FS 8.FS, 6.7.71, 1; 43 k vl. n. usnesení T.76

9.FS, 7.10.71, 3; 122 k vl. n. zák. T.82

SL 6.SL, 3.12.69, 1; 24 k vl. n. zák. T.14/11SL

FIŠAROVÁ Marie

130 - Ústí nad Orlicí

SL Slib vykonán:

česká

ČSS

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 15.10.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

komise pro rozvoj soustavy řízení a plán VHP

FLEYBERK Jiří

61 - Blatná

SL Slib vykonán:

česká

ČSS

VBB-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

VBB-SL

komise bezpečnostní VBB

FS 1.FS, 31.1.69, 4; 79 k progr. prohl vl. ČSSR

3.FS, 16.10.69, 6; 83 k progr. prohl. vl. ČSSR

9.FS, 7.10.71, 1; 58 k vl. n. zák. T.84

FLIEGER Jiří, ing.

8 - Praha 4 Michle, Spořilov

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 a 7.SL, 18.12.1969; 197

komise pro zahr. ekon. vztahy VHP

rezignace na fci posl. 28.P-SL, 20.12.19706.FS, 20.12.1970; 13

SL 6.SL, 3.12.69, 1; 32 k vl. n. zák. T.14/11SL

FOJTÍK Jan, PhDr., CSc.

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VK-SL od: 5.SL, 16.10.1969; 15 a 7.SL, 18.12.1969; 197 a 11.SL, 24.3.1971; 72

VK-SL od: 5.SL, 16.10.1969; 15 do: 7.SL, 17.12.1969; 101

Poslancem SL zvolen 5.SL, 16.10.1969; 13

FUKOVÁ Božena, ing.

250 - Podbrezová

SL Slib vykonán:

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 7.SL, 18.12.1969; 194VHP-SL od: 1.SL, 29.1.1969; 25 do: 4.SL, 15.10.1969; 13VPDO-SL od: 4.SL, 15.10.1969; 13 do: 7.SL, 18.12.1969; 194

komise pro zahr. ekon. vztahy VHP

komise pro vnější hosp. styky VZ-SLzproštěna fce posl. SL 5.SL, 16.10.1969; 6Přihlásit/registrovat se do ISP