ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

I. volební období

117

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1959 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, se zřetelem k ústavnímu zákonu č. 52/1970 Sb., o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro obvodní soud v Praze 1:

Zdenka Čermáková

Věra Hübscherová

JUDr. Marta Johnová

Josef Pešta

Tomáš Stuchlík

Věra Vokurková

Pro obvodní soud v Praze 3:

Ludmila Říhová

JUDr. František Sedlák

Pro obvodní soud v Praze 4:

Ivana Jílková

Pro obvodní soud v Praze 6:

JUDr. František Pávek

Pro okresní soud v Berouně:

Jitka Filingerová, prom. práv.

Pro okresní soud v Kladně:

Hana Homolová

Zdeněk Miler

JUDr. Josef Vaněk

Pro okresní soud v Kolíně:

Vlasta Kolenská

Jiří Kruml

Pro okresní soud v Kutné Hoře:

Marie Cimrová

Pro okresní soud v Mělníku:

Jarmila Urbanová

Pro okresní soud v Mladé Boleslavi:

František Nezmeškal, prom. práv.

Pro okrasní soud Praha - východ:

Jarmila Koffi

Petr Zavřel

Pro okresní soud Praha - západ:

Milada Bartušková

Věra Fridrichová

Dagmar Javůrková

Pro okresní soud v Českých Budějovicích:

Marie Křížová

Pro okresní soud v Liberci:

Zdeňka Čížkové

Pro okresní soud v Písku:

Milan Frišman

Pro okresní soud ve Strakonicích:

JUDr. Jan Tampír

Pro okresní soud v Chebu:

Jan Stužka

Pro okresní soud v Karlových Varech:

Daniela Krausová

Eva Janoušková

Pro okresní soud Plzeň - město:

Eva Vydrová

Pro okresní soud v Sokolově:

Alena Polednová

Pro okresní soud v České Lípě:

JUDr. Václav Kácovský

Pro okresní soud v Děčíně:

Bohuslava Kolářová

Hedvika Kolářová

Pro okresní soud v Chomutově:

Václav Nygrín

Pro okresní soud v Litoměřicích:

Ivo Chmelař

Pro okresní soud v Teplicích:

Vladislava Duchoňová

Jitřenka Kopecká

Pro okresní soud v Hradci Králové:

Marie Kocourková

Josef Mareček

Pro okresní soud v Náchodě:

Vladimír Kocourek

Pro okresní soud v Pardubicích:

JUDr. Horymír Filip

Pro okresní soud ve Svitavách:

Milou Vízdal

Jarmila Jílková, prom. práv.

Pro okresní soud v Trutnově:

Jaroslava Hanková

Pro okresní soud v Gottwaldově:

Anděla Brostíková

Marie Imrichová

Pro okresní soud v Jihlavě:

Ilja Libenský

Pro městský soud v Brně:

JUDr. Věroslav Blahutka

Alena Hájková

Božena Havlíčková

Jaroslav Klas

Eva Zarembová

Pro okresní soud v Třebíči:

JUDr. Boleslav Oulehla

JUDr. Bohumil Vystrčil

Pro okresní soud ve Znojmě:

Vladimír Svoboda

Šárka Žáková

Pro okresní soud ve Žďáře nad Sázavou:

Jiří Hladílek, prom. práv.

Pro okrem" soud v Bruntále:

JUDr. Milan Pohanka

Pro okresní soud v Karviné:

JUDr. Richard Czerny

JUDr. Bedřich Feber

JUDr. Hubert Frkal

JUDr. Miroslav Haša

Lenka Kotulánová

JUDr. Jarmila Kuběnová

Jindřich Kubiczek

Zdeněk Kurfürst, prom. práv.

Jan Macháček, prom. práv.

JUDr. Igor Novák

JUDr. Slavomír Orel

JUDr. Jaroslav Ryneš

Pavel Sikora, prom. práv.

JUDr. Vilém Slezák

JUDr. Jan Škutek

Štěpán Zábrš

Pro okresní soud v Novém Jičíně:

JUDr. Eva Němcová

Po okresní soud v Šumperku:

Jarmila Kovářová

Ivana Zákravská

Pro okresní soud ve Vsetíně:

JUDr. Josef Winkler

Pro okesní soud v Prachaticích:

JUDr. Karel Matějka

Fro okresní soud v Táboře:

Eduard Bruna, prom. práv.

Fro okresní soud v Ústí nad Labem:

Illona Conková."

V Praze dne 9. června 1971

Miroslav Zavadil v. r.

úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP