ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

I. volební období

114

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na doplňovací volbu delegace České národní rady ve Sněmovně národů Federálního shromáždění ČSSR

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje podle § 2 ústavního zákona č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, aby Česká národní rada vykonala doplňovací volbu delegace České národní rady ve Sněmovně národů Federálního shromáždění.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje jako kandidáty do funkce poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění tyto poslance České národní rady:

1. JUDr. Čestmír Adam,

vedoucí oddělení výzkumu, Institut manipulačních, dopravních, obalových a skladovacích systémů, Praha

2. Ing. Miloslav Benc,

předseda JZD Rabín, okres Prachatice

3. Emanuel Černý,

dělník, Keramické závody, Rakovník

4. Josef Hlavička,

předseda ČROS v Praze

5. Miroslav Hudeček,

vedoucí oddělení BVV, Brno

6. Marie Jarošová,

předsedkyně Českého svazu žen, Praha

7. Emilie Kotková,

zdravotní sestra, Státní sanatorium, Praha

8. Oldřich Křenek,

četař údržby elektrických lokomotiv, ČSD Jihlava

9. Karel Novák,

předseda Českého svazu výrobních družstev, Praha

10. Rostislav Petera,

ústřední tajemník ČSL, Praha

11. prof. ing. Kurt Rozsypal,

profesor na Vysoké škole ekonomické v Praze

12. Anna Skácelová,

členka JZD Unčovice, okres Olomouc

13. František Šebera,

vedoucí odboru dopravy ONV Jindřichův Hradec

14. Miloslav Vacík,

ústřední tajemník ÚV Národní fronty ČSSR, Praha

15. JUDr. RSDr. Zdeněk Zuska,

primátor hlavního města Prahy.

V Praze dne 9. března 1971.

Miroslav Zavadil v. r.

úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP