ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

104

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na doplňující volbu poslance České národní rady

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje podle § 2 ústavního zákona č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, aby Česká národní rada doplnila počet svých poslanců o dalšího poslance.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby poslancem České národní rady byl zvolen tento kandidát:

prof. ing. Kurt Rozsypal,

člen KSČ, nar. 25. 9. 1916, profesor národohospodářského plánování a vedoucí katedry na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky současně konstatuje, že navrhovaný kandidát se svou kandidaturou souhlasí.

V Praze dne 21. prosince 1970

Jan Pelnář v. r.

poslanec České národní rady

a úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP