ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

76

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu soudců z povolání Městského soudu v Praze a krajských soudů

v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, se zřetelem k ústavnímu zákonu č. 52/1970 Sb., o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. volbu soudců Městského soudu v Praze a krajských soudů, jakož i podle 4 zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Rozdílný počet kandidátů navržených k volbě do funkcí soudců z povolání u jednotlivých krajských soudů a Městského soudu v Praze odpovídá dosaženému stupni politické konsolidace a možnostem výběru politicky vyspělých a odborně zdatných kandidátů v krajích. U krajských soudů v Praze, v Českých Budějovicích a v Plzni navržený počet kandidátů zajistí splnění základních úkolů těchto soudů. Proto ministr spravedlnosti ČSR rozhodne podle čl. I odst. 1 ústavního zákona č. 52/1970 Sb. o ukončení dosavadního volebního období jmenovaných soudců dnem provedení voleb navržených kandidátů.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1980 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. a podle § 4 zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, do funkce soudců z povolání Městského soudu v Praze a do funkce soudců z povolání krajských soudů v České socialistické republice, popřípadě do jejich zvláštních senátů tyto kandidáty:

Pro Městský soud v Praze:

JUDr. Stanislav Bartoš

 

JUDr. Edvín Černoš

 

JUDr. Věra Češková

 

JUDr. Jan Dědourek

 

JUDr. Marie Drobná

 

JUDr. Ladislav Fajstavr

 

JUDr. Vladimír Flegel

 

JUDr. Arnošt Heller

 

Václav Hildebrant

 

JUDr. Bohuslav Chmelík

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Rudolf Hlaváč

 

JUDr. Gabriel Kalenda

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Antonín Karpíšek

 

JUDr. Eva Kejřová

 

JUDr. Josef Kratochvíl

 

JUDr. Květuše Literowá

 

JUDr. Leoš Luňák

 

JUDr. Milada Málková

 

JUDr. Čestmír Mattuš

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Josef Michl

 

JUDr. Antonín Mokrý

 

JUDr. Václav Müller

 

JUDr. Antonín Navrátil

 

JUDr. František Novák

 

JUDr. Josef Peřt

 

JUDr. Jarmila Pokorná

 

JUDr. František Pokorný

 

JUDr. Jan Rojt

 

JUDr. Josef Rubeš

 

Zdeněk Schuster, prom. práv.

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Josef Sixta

 

Bohdana Smolíková, prom. práv.

jako soudkyně zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Jaroslav Sobot

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Ferdinand Soukup

 

JUDr. Václav Špale

 

JUDr. Jiří Štella

 

JUDr. Irena Švestková

 

JUDr. Miloslav Topinka

 

JUDr. Jan Truhlář

 

JUDr. Jan Urbanec

 

JUDr. Jan Valehrach

 

JUDr. Silvestr Vlček

 

JUDr. Marie Vyplelová

 

JUDr. Věra Zelenková

 

JUDr. Zdeněk Zelenka

 

 

Pro krajský soud v Praze:

JUDr. Eustach Adam

 

JUDr. Jaroslav Bobek

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Antonín Čeněk

 

JUDr. Josef Doškář

 

JUDr. Ludvík Engelsmann

 

JUDr. Zdeňka Ferešová

 

JUDr. František Fišl

 

JUDr. Oldřich Fučík

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Ludmila Fučíková

 

JUDr. Vlasta Georgijevičová

 

JUDr. Marie Havlínová

jako soudkyně zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Zdeněk Horák

 

Květoslava Houbová, prom. práv.

 

JUDr. Věra Chalupníčková

 

JUDr. Jan Chvojka

 

JUDr. Milan Jareš

 

JUDr. Antonín Joska

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

Jan Kareš

 

JUDr. Jan Kasík

 

JUDr. Emii Krauss

 

JUDr. Soňa Krčmová

 

JUDr. Václav Kruml

 

JUDr. Marie Maivaldowá

 

JUDr. Karel Malý

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Věroslava Myslilová

 

JUDr. Hana Panicová

 

JUDr. Jaroslav Pastorek

 

JUDr. Ruggero Ritt

 

JUDr. Vojtěch Rudý

 

JUDr. Kamil Sedláček

 

JUDr. Josef Severin

 

Anežka Soběslavská, prom. práv.

 

JUDr. Ladislav Souček

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Marie Šebková

 

František Veselý

 

JUDr. Ludmila Zahrádková

 

JUDr. Josef Zázvorka

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu


 

Pro krajský soud v Českých Budějovicích:

JUDr. Jan Bláha

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Miroslav Černý

 

JUDr. Miloslav Daněk

 

JUDr. Zdeněk Krlín

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. František Lexa

 

JUDr. Lubor Malík

 

JUDr. Jan Melichar

 

JUDr. Bohuslav Nikl

 

JUDr. Jaroslav Peterka

 

JUDr. Jan Říha

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Jan Šperl

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Antonín Tripes

 

JUDr. Jaromír Valtr

 

JUDr. Vladimír Veselý

 

JUDr. Ferdinand Vokurka

 

JUDr. Alois Waldhauser

 

JUDr. Josef Žáček

 

 

Pro krajský soud v Plzni:

JUDr. Josef Blažek

 

JUDr. Jan Brychta

 

JUDr. Emanuel Ducháček

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

Vladislav Gabriel

 

Vlasta Habánová

 

JUDr. Ladislav Hahn

 

JUDr. Josef Heš

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Václav Hofmann

 

JUDr. Jindřich Josef

 

JUDr. Jan Kašpar

 

Jindřich Komers

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Josef Kotlan

 

JUDr. Jaroslav Meduna

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Bohumil Neumann

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Bohumír Nový

 

JUDr. Václav Pankraz

 

JUDr. Milan Patzenhauer

 

JUDr. Miloslav Pešek

 

JUDr. Adam Pittner

 

JUDr. Josef Prokop

 

Vladimír Roud

 

JUDr. Ludvík Rösch

 

JUDr. Alexander Schindler

 

JUDr. Jindřich Slánský

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Marie Smillerová

 

JUDr. Miloš Studihrach

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Miroslav Tlapák

 

JUDr. Antonín Trtík

 

Miloslav Ungr, prom. práv.

 

JUDr. Marie Ungrová

 

JUDr. Václav Veverka

 

JUDr. Antonín Zbíral

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Miloslav Zvěřina

 

 

Pro krajský soud v Ústí nad Labem:

JUDr. Lubomír Blažek

 

JUDr. Milan Cerel

 

JUDr. Vladislav Duchoň

 

JUDr. Svatopluk Lány

 

JUDr. Miloslav Lelek

 

JUDr. František Libiger

 

JUDr. Karel Lukáš

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Jiří Malík

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Karel Markvart

 

JUDr. Jiří Matoušek

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Alexandr Nagel

 

JUDr. Jaroslav Novák

 

Antonín Půlkrábek, prom. práv.

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Milan Rejman

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Ivan Sedláček

 

JUDr. Josef Srp

 

JUDr. Otakar Syneček

 

JUDr. Ladislav Šebek

jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Branislav Šíša

 

JUDr. Václav Vodstrčil

 

JUDr. Karel Vojan

 

 

Pro krajský soud v Hradci Králové:

JUDr. Jiří Fučík

JUDr. Josef Janeček

JUDr. Josef Kubeček

JUDr. Matúš Mjartan

JUDr. Vlastislav Mervart

Josef Poupě, prom. práv.

Pro krajský soud v Brně:

JUDr. Bedřich Doupovec

JUDr. Valil Fedorko

JUDr. Jan Halešic

JUDr. Zdeněk Nováček

JUDr. Karel Šula."

V Praze dne 1. července 1970

Jan Pelnář, v. r.

úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Předsednictvo České národní rady se ve své schůzi dne 30. dubna 1970 usneslo podle § 13 odst. 2 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, upustit od úplného vytištění návrhu. Poslanci ČNR mohou do úplných návrhů včetně charakteristik nahlédnout v Kanceláři ČNR.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP