ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

52

Návrh

poslanců ing. Buriana, prof. ing. Červinky, prof. Hechtové, Fleyberka, Paulyho a Suchopárka

na doplňovací volbu členů výborů České národní rady.

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 65 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada v doplňovací volbě zvolila do svých výborů tyto poslance:

1. do mandátového a imunitního výboru:

Hájek Jaroslav

Fridrich Oldřich

Hynek Josef

2. do ústavně právního výboru:

Češka Zdeněk, doc., JUDr., CSc.

Kiesewetter Zdeněk, JUDr.

Procházka Lubomír, RSDr.

Hrabal Václav, JUDr.

Sobotníková Olga, JUDr.

/současně odchází z výboru pro národní výbory a národnosti/

Dutková Eva, JUDr.

/současně odchází z výboru pro právní ochranu občanů/

3. do výboru pro národní výbory a národnosti:

Herkommer Rudolf

Teplý Josef

Šebera František

Thiele Emil

Hynek Josef

Jarošová Marie

Holomek Tomáš, JUDr.

Hájek Jaroslav

4. do výboru kulturního a školského:

Starec Václav

Chytráček Stanislav

Pelikánová Olga

Matějka Oldřich, ing.

Zemánek Josef

Lang Jaromír, prof., PhDr.

Škvařil Jaroslav

Partišová Anna

Burger Oldřich

Barák Ladislav, ing.

Himl Antonín

Rosický Bohumír, prof., RNDr., DrSc., člen korespondent ČSAV

Valenta Josef, RSDr.

5. do výboru zdravotního a sociálního:

Henzl Jaroslav, MUDr.

Kotková Emílie

6. do výboru pro právní ochranu občanů:

Kaplanová Eliška

7. do výboru pro plán a rozpočet:

Škodová Vlasta

Kovařík Stanislav, ing.

Zálešák Alois, ing.

Krajhanzl Jaroslav

Pavlík Vratislav

Vacík Miloslav

Ptáček Vladimír, ing.

8. do výboru průmyslového:

Kopecký Josef

Houska Jindřich

Židlický František

Vyhlídal Miroslav

Příhoda Vratislav

Pešek Jan

Hluší Jan

Krnávek Václav

Linhart Jaroslav

Bartoš Slavomil

Fridrich Oldřich

Horák Jaromír, ing.

9. do výboru pro zemědělství a výživu:

Kubánek Oldřich

Diviš Eduard

Novák František

Gavlík Karel

Lakomý František

Vejr Jaroslav

10. do výboru pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace:

Hudeček Miroslav

Mička Emanuel odchází z výboru a zůstává ve výboru zdravotním a sociálním

V Praze dne 2. listopadu 1969

ing. Burian, prof. ing. Červinka, prof. Hechtová, Fleyberk, Pauly, Suchopárek


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP