Úterý 22. prosince 1970

10. schůze

22. prosince 1970

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZÍCH ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Ověření platnosti doplňovací volby poslanců České národní rady

Doplňovací volba poslance České národní rady

Slib nově zvoleného poslance

Doplňovací volba předsedy výboru pro plán a rozpočet a člena předsednictva České národní rady

Projednání vládního návrhu zákona ČNR o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR

Projednání vládního návrhu zákona ČNR o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství ČSR a o státním rozpočtu ČSR na rok 1971

Zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce

Volba soudců z povolání obvodních soudů v Praze, okresních soudů v ČSR a krajských soudů v Plzni a Ústí n. L.

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady.

Praha 1970

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP