Úterý 22. prosince 1970

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 10. schůzi České národní rady v Praze v úterý 22. prosince 1970

Obsah:

Schválen denní pořad

Pořad:

1. Zpráva mandátového a imunitního výboru ČNR o ověření platnosti doplňovací volby poslanců České národní rady /tisk 102/

Řeč zpravodaje posl. Gavendy

Návrh usnesení schválen

2. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na doplňovací volbu poslance České národní rady /tisk 104/

Řeč úřadujícího místopředsedy ÚV Národní fronty ČSR posl. Pelnáře

Prof. ing. Kurt Rozsypal zvolen poslancem České národní rady

3. Slib nového poslance ČNR prof. ing. Kurta Rozsypala

4. Návrh poslanců Erbana, dr. Ambruze, Jedličky, Fr. Tomana a dalších poslanců na doplňovací volbu předsedy výboru pro plán a rozpočet a člena předsednictva České národní rady /tisk 105/

Prof. ing. Kurt Rozsypal zvolen předsedou výboru ČNR pro plán a rozpočet a členem předsednictva České národní rady

5. Zpráva ústavně právního výboru /tisk 97/ k vládnímu návrhu zákona ČNR o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky /tisk 95/

Řeč předsedy České národní rady Evžena Erbana

Řeč zpravodaje posl. dr. Procházky

Řeč předsedy vlády ČSR J. Korčáka

Řeč posl. prof. dr. Češky

Řeč posl. ing. Součka

Závěrečné slovo zpravodaje dr. Procházky

Návrh zákona schválen

6. Zpráva výboru pro plán a rozpočet rozšířeného o předsedy a zpravodaje ostatních výborů ČNR /tisk 98/ k vládnímu návrhu zákona ČNR o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství ČSR a o státním rozpočtu ČSR na rok 1971 /tisk 96/

Řeč zpravodaje posl. ing. Vladimíra Ptáčka

Řeč místopředsedy vlády ČSR ing. Rázla

Řeč ministra financí ČSR ing. Léra

Řeč posl. prof. Hechtové

Řeč posl. dr. Springra

Řeč posl. ing. Zíky

Řeč posl. Brabce

Řeč posl. Latnera

Řeč posl. ing. Michele

Řeč posl. Příhody

Závěrečná řeč zpravodaje posl. ing. Ptáčka

Návrh zákona schválen

7. Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění soudcovské funkce některých soudců z povolání /tisk 99/

Řeč zpravodaje posl. dr. Srba

Návrh usnesení schválen

8. Návrh ministra spravedlnosti ČSR na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce /tisk 103/

Řeč ministra spravedlnosti ČSR dr. Němce

Návrh usnesení schválen

9. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze, okresních soudů v ČSR a krajských soudů v Plzni a Ústí n. L. /tisk 100/

Řeč úřadujícího místopředsedy ÚV Národní fronty ČSR posl. Pelnáře

Návrh usnesení schválen

10. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady za dobu od 9. do 21. prosince 1970 /tisk 101/

Zpráva vzata na vědomí


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP