Česká národní rada

Návrh

dočasné přípravné skupiny České národní rady na volbu orgánů České národní rady:

1. místopředsedů České národní rady

2. dalších členů předsednictva České národní rady

3. předsedy a členů státoprávní komise České národní rady

4. předsedy a členů ekonomické komise České národní rady

5. předsedy a členů kulturní komise České národní rady

6. předsedy a členů správní komise České národní rady

7. předsedy a členů organizační komise České národní rady

8. ověřovatelů České národní rady

 

Návrh

na volbu místopředsedů České národní rady

1. Špaček Josef JUDr., vedoucí tajemník KV KSČ, Brno

2. Jedlička Věroslav, poslanec NS, Brno

3. Válek František JUDr., úředník, Frýdek-Místek

 

Návrh

na volbu dalších členů předsednictva České národní rady

1. Čivrný Lumír, spisovatel, Praha

2. Fischerova Miluše, předsedkyně ÚV Čs. svazu žen, Praha

3. Hejzlar Zdeněk, ředitel Čs. rozhlasu, Praha

4. Hübl Milan doc., rektor Vysoké školy politické, Praha

5. Hübner Jaroslav, hudební skladatel, Hradec Králové

6. Jičínský Zdeněk JUDr. DrSc., doc. práv. fakulty UK, Praha

7. Kempný Josef Ing. CSc, předseda MěNV, Ostrava

8. Kříž Ivan JUDr., spisovatel, Brno

9. Lochner Josef, horník, Záluží u Mostu

10. Matyáš Mirko JUDr., místopř. Severočeského KNV, Ústí n. Labem

11. Pátková Božena JUDr., členka Advokátní poradny, Praha

12. Pelnář Jan, předseda KNV Západočeského kraje, Plzeň

13. Rusek Antonín Ing., docent polit. ekonomie VUT, Brno

14. Šulc Stanislav, důchodce, Brno

15. Tůma Václav Ing., předs. JZD Chelčice, o. Strakonice, Chelčice

16. Veltruský Ladislav, rektor Vysoké školy ekonom., Praha

17. Víšek Petr Ing., ekonom, t.č. vojín zákl. služby, Praha

18. Vitáček Jaroslav RSDr., tajemník KV KSČ Středočes. kraje, Praha

 

Návrh

na volbu předsedy a členů státoprávní komise České národní rady

Za předsedu

1. Jičínský Zdeněk JUDr. DrSc, doc. práv. fakulty KU, Praha

Za člena

2. Černovský Václav Ing., předseda Ústř. rady prac. mládeže, Praha

3. Černý Ludvík, primátor NVP, Praha

4. Dufková Eva JUDr., státní notářka, Přerov

5. Frank Vítězslav, předs. CZV KSČ, statek Razová, Bruntál

6. Gartner Rudolf, předseda JZD Dymokury,o. Nymburk, Dymokury

7. Holatová Marie, mistrová pletárny Loana, Val. Meziříčí

8. Hrabal Václav JUDr., poslanec NS, Ostrava

9. Jelínek Jan, předseda KNV Severočeského kraje, Ústí n. Labem

10. Kabelka Jiří Ing., inspektor pro těžbu dřeva, Nové Hrady, o. Č.Budějovice

11. Kácl Karel MUDr. dr. techn. DrSc, univ. prof. KU, Praha

12. Kantor Emil, předseda MěNV, Karviná

13. Klokočka Vladimír CSc., doc. právnické fakulty KU, Praha

14. Kolaříková Heda, ředitelka n. p. Drobné zboží, Jihlava

15. Kouba Jindřich, předseda KNV Jihočeského kraje, Řípec, o. Tábor

16. Lacina Jiří MVDr., veterinární lékař, Chrudim

17. Macura Josef JUDr., metodický pracovník kraj. pedagogického ústavu, Český Těšín

18. Machač Jaromír, generál, nám. min. nár. obrany, Praha

19. Matějka Miloš JUDr.,ved. zásobování automobilových závodů Kvasiny, Rychnov n. Kn.

20. Motlík Václav, předseda JZD Velký Říjen, Horšice

21. Pacovský Rudolf, tajemník ÚRO, Praha

22. Pařízek Karel, konstruktér n. p. Čsl. vagónka, Stvolínky, o. Č. Lípa

23. Procházka Čeněk, poslanec NS, Brno

24. Špaňúr Jan, lékař OÚNZ Frýdek-Místek, Třinec

25. Tlustý Andrej JUDr., člen advokátní poradny, Teplice

26. Vodička Zdeněk, zástupce ústř. taj. ÚV ČSS, Praha

27. Vybral Vladimír JUDr. prof., důchodce, Brno

 

Návrh

na volbu předsedy a členů ekonomické komise České národní rady

Za předsedu

1. Veltruský Ladislav, rektor Vysoké školy ekonomické, Praha

Za člena

2. Adam Čestmír JUDr., pracovník Ústavu skladového hospodářství, Praha

3. Albrecht Jan, ved. ekonom výr. družstva Libena, Liberec

4. Bardoňová Jana Ing., ved. útvaru Práce a mzdy - závody Výstavba a údržba, Plzeň

5. Buchta Alois, studující VUT, Brno

6. Burian Jiří Ing., tajemník KV KSČ Středočes. kraje, Praha

7. Coufal Alois, člen JZD Haná, okr. Olomouc, Nasobůrky

8. Dohnal Lubomír, poslanec NS, Gottwaldov

9. Frank Eduard, předs. komise pro služby a místní průmysl ONV, Prostějov

10. Chlad Rudolf, ved. odboru OTŘ, n. p. Pozemní stavby, Stará Role

11. Chytil Václav JUDr., úředník n. p. Prefa, Uherský Ostrov

12. Kaše Vlastimil Ing., ved. odboru KNV, Slížany

14. Mazálek Antonín, strojní zámečník, Kouřim

15. Michele František Ing., ved. oborový inženýr První brněnská strojírna, Brno

16. Onderek Zdeněk, směnový mistr NHKG, Ostrava

17. Pánek Václav Ing., pracovník Předsednictva vlády, Praha

18. Petřík Jaromír Ing., řed. státního statku, Černá v Pošumaví

19. Pokorná Alena, poslankyně NS, Liberec

20. Polochová Zdenka, technická pracovnice VŽKG, Ostrava

21. Snížková Liběna, učitelka, Telč

22. Suchopárek Miroslav, mistr ocelárny Poldi, Slaný

23. Šimon Bohumil Ing. doc. CSc., ved. taj. MV KSČ, Praha

24. Vondrouš Věroslav, plánovač okr. zemědělského sdružení, Choteč

25. Vyhnálek Oldřich, pracovník státního statku, Brno

26. Zahradník Jiří Ing., ved. střed. Pozemních staveb, Pardubice

 

Návrh

na volbu předsedy a členů kulturní komise České národní rady

Za předsedu

1. Kříž Ivan Dr., spisovatel, Brno

Za člena

2. Brada Stanislav Ing., projektant Pozemních staveb, Klatovy

3. Čivrný Lumír, spisovatel, Praha

4. Hašplová Božena, zástupce ředitele ZDŠ, Šumperk

5. Hechtová Marie, ústřední školní inspektorka, Praha

6. Hlásek Miloslav, politický pracovník ÚV ČSM, Praha

7. Hrdlička Jiří, redaktor, Č. Budějovice

8. Kašpar Vlado Dr., předs ústř. výb. svazu novinářů, Praha

10. Klíma Antonín, ved. výr. útvaru Spolku pro chemickou a hutní výrobu, Teplice

11. Losseová Jarmila, taj. OV ČSŽ, Rychnov n. Kn.

12. Malíř František prof. PhDr., ředitel pedagogic. ústavu ČSAV, Praha

13. Matějková Anna RNDr., okresní lékárnice, Čáslav

14. Rýdlová Regina MUDr., zástupce řed. OÚNZ, Nové Město na Moravě

15. Souček Jiří Ing., ved. technologické skupiny VCHZ Synthesia, Kolín

16. Springer Erich MUDr., přednosta chir. odd. nemocnice, Rumburk

17. Šimsa Jiří MUDr., obvodní lékař OÚNZ Vsetín, Vsetín

18. Touška František, šéfredaktor Lidové demokracie, Praha

19. Václavík Antonín Dr., CSc, doc. sovětské literatury Palackého univ., Olomouc

20. Vobořilová Helena, švadlena, Plzeň

21. Voska Václav, člen Městských divadel pražských, Praha

22. Wichterle Otto Ing., DrSc, akad., ředitel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, Praha

 

Návrh

na volbu předsedy a členů správní komise České národní rady

Za předsedu

1. Kempný Josef Ing. CSc., předseda MěNV, Ostrava

Za členy

2. Battěk Rudolf Ing., odborný pracovník Soc. ústavu, Praha

3. Červenka František, předs. Středočeského KNV, Praha

4. Haas František, ved. kontrolního útvaru, Strojtex, Dvůr Králové

5. Icha Maxmilián, poslanec NS, Ostrava

6. Kolářová Růžena, perleťářská dělnice, Knoflíkářský průmysl n.p. Žirovnice, Žirovnice

7. Kučera Václav, poslanec NS, Šmolovy

8. Kůrka Václav, krajský taj. ČSS, Č. Budějovice

9. Latner Jan, poslanec NS, Chomutov

10. Mikeska Jan, pracovník VCHZ Synthesia, Pardubice

11. Neumann Jan, vnitropodnikový kontrolor, Konekta výr. družstvo, Brno

12. Pecka Vlastimil, strojní zámečník Královodvorských železáren, Beroun

13. Ptáček Milan Ing., pracovník ONV, Uher. Hradiště

14. Rudolf Josef, ved. šlechtitelské stanice, Brno

16. Sluka Bohumil, kraj. taj. ČSL, Plzeň

17. Sobotníková Olga JUDr., zástupce ved. odb. soc. zabezp. a zdravot. ONV, Valtice

18. Svoboda Ludvík, frézař v nástrojárně, n. p. JAWA, Týnec n. S.

19. Šikolová Jarmila, uvolněný předseda ZV ROH PZO Jablonex, Mšeno

20. Škrobánek Richard, kraj. tajemník ČSL, Gottwaldov

21. Šmejkalová Blažena, ekonomka JZD "Nástup", Radovesice

22. Toman František, poslanec NS, Ratíškovice

23. Turečková Jiřina, poslankyně NS, Opava

24. Ungrád Bohuslav, dentista polikliniky Žamberk, Žamberk

 

Návrh

na volbu předsedy a členů organizační komise České národní rady

Za předsedu

1. Hejzlar Zdeněk, ředitel Čs. rozhlasu, Praha

Za člena

2. Frank Eduard, předs. komise pro služby a místní průmysl ONV, Prostějov

3. Hlaváček Miroslav, ústř. výb. ČSTV, Praha

4. Ircing Václav, poslanec NS, Domažlice

5. Kaňková Jana, referentka org. a techniky řízení Svit n.p., Gottwaldov

6. Karhan Jaroslav, poslanec NS, Henčlov, o. Přerov

7. Kovařík Josef, předs. MěNV Blansko, Blansko

8. Kozák Antonín, poslanec NS, Jinolice

9. Kučera Jaroslav, frézař Eska n.p. Cheb, Cheb

10. Lochner Josef, horník, důl Vítězného února, Záluží u M.

11. Mach Miroslav, předs. ZV ROH n.p. Automobilové závody, Praha

12. Mička Emanuel, technicko hospodářský pracovník OÚNZ Svitavy, Mor. Třebová

13. Novotný Václav, horník, Uranové doly n.p. Příbram, Příbram

14. Rubín Jiří, taj. sekretariátu ÚV ČSL, Praha

15. Rychtrmoc Zdeněk, zámečník, Závody Vítězného února, Vysoká n. L.

16. Setínský Richard Ing., ved. tech. oddělení, Státní lesy, Brno

17. Soukup Josef, kulič skla, n.p. Lustry, Nový Bor

18. Svoboda Miroslav Ing., poslanec NS, Hlásná Třebáň

19. Šulc Stanislav, důchodce, Brno

20. Turek Adolf dr., ved. 2. odd. státní archiv, Opava

21. Valáškova Světla, mykařka n.p. Jitex, Písek

22. Beneš František, krajský taj. Čs. strany socialis., Ostrava

 

Návrh

na volbu ověřovatelů České národní rady

1. Černovský Václav Ing., předseda Ústřední rady pracující mládeže, Ostrava

2. Holatová Marie, poslankyně NS, Val. Meziříčí

3. Chytil Václav JUDr., úředník PREFY n.p. Brno, Uherský Ostroh

4. Icha Maxmilián, poslanec NS, Ostrava

5. Kůrka Václav, krajský tajemník ČSS, České Budějovice


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP