22. srpna - 13. září 1968

26. schůze. I. 22 - 28. srpna 1968
II. 13. září 1968
ZPRÁVA

O SCHŮZI NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

První část schůze, svolaná na dny 22. až 28. srpna 1968 se konala za mimořádných podmínek. V této zprávě je uveden obsah jednání Národního shromáždění a přehled přijatých usnesení.

Druhá část schůze, konaná dne 13. září 1968, měla následující pořad:

Prohlášení vlády k vzniklé situaci a nezbytně naléhavým opatřením.

Vládní návrh zákona o některých opatřeních k upevnění veřejného klidu a veřejného pořádku (tisk 197) a společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory a branného a bezpečnostního (tisk 200).

Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků (tisk 195) a společná zpráva výborů ústavně právního a kulturního (tisk 202).

Návrh předsednictva Národního shromáždění na vydání zákona o Národní frontě (tisk 199).

Vládní návrh zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek (tisk 188) a zpráva výboru ústavně právního.

Vládní návrh zákona o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd (tisk 196) a společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a výboru zdravotního (tisk 201).

Vládní návrh zákona o přechodné úpravě některých lhůt (tisk 198) a společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a výboru zdravotního.

Návrh ministra spravedlnosti a ústředního výboru Národní fronty podle ústavního zákona č. 81/1968 Sb. a zákona č. 82/1968 Sb. na volby soudců zvláštních senátů pro Nejvyšší soud, vyšší vojenské soudy a pro krajské soudy v českých krajích, na volby soudců zvláštního kárného senátu a zřízení prověrkové komise.

Doplňovací volby členů výborů Národního shromáždění.

Praha 1968


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP