22. srpna - 13. září 1968

IV. volební období 15. zasedání
ZPRÁVA

o 26. schůzi Národního shromáždění Československé socialistické republiky konané ve dnech 22. - 28. srpna 1968 a 13. září 1968.

Obsah

I. část 26. schůze ve dnech 22. - 26. srpna 1968

Obsah jednání

Přehled přijatých usnesení

II. část 26. schůze dne 13. září 1968

Uctění památky zemřelého poslance NS Jana Mátla

Přivítání presidenta Československé socialistické republiky armádního generála Ludvíka Svobody

Schválení denního pořadu

1. Prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

Projev předsedy vlády Ing. Černíka

Projev presidenta Československé socialistické republiky Ludvíka Svobody

Projev předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Řeč mpř. SNR s. Barbírka

Řeč posl. Fierlingera

Řeč mpř. NS Dohnala

Řeč posl. Ing. Červeného

Řeč mpř. NS Žiaka

Řeč posl. Škuly

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Řeč posl. Závěty

Řeč posl. Vaverky

Řeč posl. Hečka

Řeč posl. Karhana

Řeč posl. Laštovičky

Řeč předsedy NS Smrkovského

Vládní prohlášení a usnesení Národního shromáždění k vládnímu prohlášení bylo jednomyslně schváleno

2. Vládní návrh zákona o některých opatřeních k upevnění veřejného klidu a veřejného pořádku (tisk 197) a společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory a branného a bezpečnostního (tisk 200)

Projev ministra vnitra Pelnáře

Řeč zpravodaje posl. Voráče

Vládní návrh zákona o některých opatřeních k upevnění veřejného klidu a veřejného pořádku schválen

3. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků (tisk 195) a společná zpráva výborů ústavně právního a kulturního (tisk 202)

Projev ministra kultury a informací Galušky

Řeč zpravodaje posl. JUDr. Hrabala

Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků schválen

4. Návrh předsednictva NS na vydání zákona o Národní frontě

Řeč zpravodaje mpř. NS Zedníka

Řeč posl. Pospíšila

Řeč posl. Fleyberka

Řeč posl. Haško

Řeč posl. Hanúska

Zákon o Národní frontě schválen

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

5. Vládní návrh zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek (tisk 188) a zpráva výboru ústavně právního

Projev ministra financí Ing. Suchardy

Řeč zpravodajky posl. Dohnalové

Vládní návrh zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek schválen

6. Vládní návrh zákona o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd (tisk 196) a společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a zdravotního (tisk 201)

Projev ministra financí Ing. Suchardy

Řeč zpravodaje posl. Ing. Slobody

Vládní návrh zákona o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd byl schválen

7. Vládní návrh zákona o přechodné úpravě některých lhůt (tisk 196) a společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a zdravotního (tisk 201)

Projev ministra spravedlnosti JUDr. Kučery

Řeč zpravodajkyně posl. Litvajové

Vládní návrh zákona o přechodné úpravě některých lhůt schválen

8. Návrh ministra spravedlnosti a ústředního výboru Národní fronty podle ústavního zákona č. 61/1960 Sb. a zákona č. 62/ 1968 Sb. na volby soudců zvláštních senátů pro Nejvyšší soud, vyšší vojenské soudy a pro krajské soudy v českých krajích, na volby soudců zvláštního kárného senátu a zřízení prověrkové komise

Projev ministra spravedlnosti JUDr. Kučery

Řeč mpř. NS Valo

Národní shromáždění ČSSR zvolilo členy zvláštních senátů Nejvyššího soudu, vyšších vojenských soudů, krajských soudů v českých krajích, kárného senátu a prověrkové komise jednomyslně

9. Doplňovací volba členů výborů Národního shromáždění

Řeč mpř. NS Mikové

Návrh předsednictva na doplňovací volbu členů výborů NS byl

jednomyslně schválen

Předseda NS Smrkovský čte presidiální sdělení


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP