10. - 12. listopadu 1965

IV. volební období5. zasedání

ZPRÁVA

o 8. schůzi Národního shromáždění Československé socialistické republiky v Praze ve středu 10. listopadu, ve čtvrtek 11. listopadu a v pátek 12. listopadu 1965

Obsah:

1. Zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od poslední schůze NS

Řeč předsedy NS s. Laštovičky

Zpráva předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od poslední schůze schválena

2. Návrh předsednictva NS na uvolnění posl. Jozefa Kyselého z funkce místopředsedy NS a poslance Stefana Kuropky z funkce člena předsednictva NS

Návrh předsednictva NS schválen

Návrh, aby členem předsednictva NS a jeho místopředsedou byl zvolen předseda SNR posl. Michal Chudík

Návrh schválen

3. Zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva NS (tisky: 53, 54, 55, 56, 59)

Zákonné opatření předsednictva NS ze dne 14. července 1965 o změně Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin v Ústřední správu uranového průmyslu (tisk 8-P a 55)

Zákonné opatření předsednictva NS ze dne 11. srpna 1965 o změně zákona č. 8/1959 S b., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (tisk 11 P a 56)

Zákonné opatření předsednictva NS ze dne 6. října 1965 o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků (tisk 12 P a 59)

Opatření předsednictva NS ze dne 14. července 1965, kterým byl vysloven souhlas s Úmluvou o civilním řízení soudním, podepsanou v Haagu dne 1. března 1954 (tisk 30 a 53)

Opatření předsednictva NS ze dne 14. července 1965, kterým byl vysloven souhlas s Úmluvou o zřízení Rady pro celní spolupráci, podepsanou v Bruselu dne 15. prosince 1950 (tisk 40 a 54)

Zákonné opatření a opatření předsednictva NS schválena

4. Vládní návrhy zákonů k organizaci ústředního řízení a společná zpráva výborů průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro plán a rozpočet, pro investiční výstavbu a stavebnictví a ústavněprávního

Vládní návrh zákona o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci (t. 60)

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi (tisk 61)

Vládní návrh zákona o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů (tisk 62)

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži (tisk 63)

Vládní návrh zákona o Státní bance československé (tisk 64)

Řeč předsedy vlády s. J. Lenárta

Řeč místopředsedy NS s. dr. V. Škody

Řeč posl. Tymeše

Řeč posl. Nového

Řeč posl. Němce

Řeč posl. Pacnera

Řeč posl. Šmehlíkové

Řeč posl. Gabrišky

Řeč posl. Šmejkalové

Řeč posl. inž. Gudricha

Řeč posl. inž. Červeného

Řeč posl. Kakose

Řeč posl. Kopeckého

Řeč posl. Holáně

Řeč posl. inž. Macho

Závěrečné slovo zpravodaje místopředsedy NS s. dr.Škody

Předložené vládní návrhy zákonů schváleny

2. den - čtvrtek 11. listopadu 1965

Dopis presidenta republiky ke změnám ve vládě.

5. Zpráva o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

Řeč předsedy NS. s. Laštovičky

Návrh předsednictva NS na zvolení návrhové komise k vypracování návrhu usnesení NS ke zprávě SNR

Návrhová komise ve složení mpř. NS dr. Škody, Pospíšila, Tymeše, Bichlera, Dohnala, Gabrišky, V. Kučery, Poledňáka, Bižaka, Cvika, Chlebce, Dvorského, Lörincze, Štefánika a za SNR s. Krahulce, Colotky a Lúčana schválena

Řeč místopředsedy NS s. Chudíka

Řeč místopředsedkyně NS s. Leflerové

Řeč posl. akad. Knappa

Řeč ministra Krahulce

Řeč pověřence SNR Colotky

Řeč posl. Katolického

Řeč posl. Dohnala

Řeč pověřence SNR s. Lúčana

Řeč posl. Pastyříka

Řeč pověřence SNR s. Boďi

Řeč posl. Tomana

Řeč posl. dr. Lukačoviče

Řeč posl. Poledňáka

3. den - pátek 12. listopadu 1965

Řeč pověřence SNR s. dr. Zvary

Řeč posl. Haruse

Řeč posl. Dobiáše

Řeč místopředsedy NS s. dr. Škody (doporučuje jménem návrhové komise, aby návrh usnesení ke zprávě SNR, který byl poslancům rozdán byl schválen)

Návrh usnesení k SNR schválen

6. Zpráva vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

Doporučení předsedy NS s. Laštovičky k vytvoření komise k zpracování návrhu usnesení k postupu prací na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku

Komise složená z posl. Tymeše, Dvorského, Gabrišky, Kodaje a Šejny schválena

Řeč ministra zemědělství a lesního hospodářství s. inž. Buriana

Řeč. posl. Halásze

Řeč posl. Fekete

Řeč posl. Rejhona

Řeč ministra inž. Marko

Řeč posl. Dvorského

Řeč posl. Haruse

Řeč posl. V. Červinky

Řeč posl. Turečkové

Řeč ministra zemědělství a lesního hospodářství s. inž. Buriana

Řeč posl. Tymeše

Schváleno usnesení NS k postupu prací na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku

7. Vládní návrh zákona (tisk 51) o Československé tiskové kanceláři a společná zpráva výborů kulturního, zahraničního a ústavněprávního (tisk 58)

Řeč ředitele ČTK s. Sulka

Zpravodajská zpráva posl. Skály

Řeč posl. Lapárové

Vládní návrh zákona o ČTK a společná zpráva výborů kulturního, zahraničního a ústavněprávního schváleny

8. Odpovědi na dotazy a interpelace poslanců

Odpověď ministra s. Lomského na interpelaci s. inž. Gudricha

Řeč posl. Haruse


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP