ZÁVACKÁ Marie

KSČ

84 /Severočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

vládní návrh zákona o státním zkušebnictví /t. 144/

19, 27. 2. 1968; 52.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 150.

Interpelace, dotazy a náměty:

dotaz o nevyužívání výrobních kapacit

16, 28. - 30. 6. 1967; 182.

odpověď mpř. vlády Krejčí

16, 28. - 30. 6. 1967; 223.

 

ZAVADIL Miroslav

KSČ

202 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 125.

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 17. 3. 1966; 167.

ZÁVĚTA Josef

ČSL

183 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákona o některých změnách v nemocenském pojištění. /t. 37/

6, 16. 6. 1965; 140.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 300.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 127.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 57.

k programovému prohlášení

23, 24. 4. 1968; 73.

k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech /t. 186/

24, 27. 6. 1968; 304.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým prohlášením

26, 13. 9. 1968; 60.

k vládnímu návrhu zákona /t. 234/

29, 20. 12. 1968; 229.

Interpelace, dotazy a náměty:

problémy zaměstnanosti žen v hornickém okrese Karviná

14, 7. 4. 1967:, 242.

Odpověď písemně.

 

ZÁVODSKÁ Zdeňka

KSČ

198 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního, pro národní výbory, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro investiční výstavbu a stavebnictví a zdravotního, t. 116/

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 189, 236.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu

10, 17. 3. 1966; 247.

připomínka k zproštění dr. J. Litery funkce předsedy Nejvyššího soudu

22, 18. 4. 1968; 36.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 71.

 

ZEDNÍK Josef

ČSL

158 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Místopředsedou NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Uvolněn z komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody

23, 25. 4. 1968; 183.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního /t. 11/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů

2, 24. 9. 1964; 73.

/výboru ústavně právního /t. 48/

k vládnímu návrhu zákona /t. 36/ o prokuratuře

6, 17. 6. 1965; 20.

referoval o činnosti předsednictva NS a o výsledcích jednání výborů NS

26, 24. 8. 1968; 6.

/předsednictva NS/

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o Národní frontě

26, 13. 9. 1968; 76.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 196.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 193.

k návrhu výboru ústavně právního a výboru kulturního na vydání zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 94/

12, 25. 10. 1966; 36.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 81.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákonů o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 15.

k vládnímu návrhu

- ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/

- zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 19.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních informačních prostředcích /t. 177/

4, 25. 6. 1968; 108, 132.

Různé:

doporučuje, aby vládní návrh zákona /t. 40-P/ byl přijat v původním znění, vzhledem k připravované úpravě zákona č. 112

19, 28. 2. 1968; 79.

připomínka, aby nově zvolení místopředsedové byli i nadále členy jednotlivých výborů

23, 25. 4. 1968; 169.

 

ZEITHAML Richard

KSČ

12 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, průmyslového, pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje a pro investiční výstavbu a stavebnictví, t. 156/

k vládnímu návrhu zákona o státním zkušebnictví /t. 144/

19, 27. 2. 1968; 40.

 

ZEMÁNEK Vojtěch

B

208 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

 

ZEMANOVÁ Štefánia

KSS

284 /Východoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 96.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 151.

Různé:

návrh, aby SPK projednala věci, které ve svém diskusním příspěvku navrhovala

18, 11. 1. 1968; 164.

 

ZIMA Josef

B

120 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 95.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 232.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967. 114.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 205.

Interpelace, dotazy a náměty:

žádá ministra zemědělství a výživy a mpř. vlády Štrougala o prvořadou pozornost v záležitosti masného průmyslu Vamberk a apeluje i na ostatní resortní ministry, kteří mohou pomoci v řešení tohoto hospodářsky významného problému

24, 26. 6. 1968; 205.

 

ZÍMA Rudolf

KSČ

97 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona /t. 5/ o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví

4, 11. 12. 1964; 247.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /železniční doprava/

1, 24. 6. 1964; 91.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 170.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 247.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 124.

 

ZSELENÁK Jozef

KSS

299 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

/nepřednesená řeč v rozpravě/

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968

18, 11. 1. 1968; 218.

 

ZUPKA František

KSČ

224 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, zahraničního a zdravotního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu nové znění čl. 24 a 25 Ústavy Světové zdravotnické organizace, přijaté 20. světovým zdravotnickým shromážděním dne 23. 5. 1967

23, 3. 5. 1968; 360.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 61.

 

ZVÁRA Josef

KSČ

117 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Předsedou komise poslanců Národního shromáždění pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního t. 46/

k vládnímu návrhu zákona /t. 34/ o výkonu trestu odnětí svobody

6, 17. 6. 1965; 219.

Řeč v rozpravě:

k návrhu výboru ústavně právního a výboru kulturního na vydání zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 94/

12, 25. 10. 1966; 30.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 49.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 296.

 

ŽILINSKÝ Pavol

KSS

217 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního pro národní výbory, pro plán a rozpočet a zemědělského/

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 11.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 181.

 

ŽIAK Andrej, prof.

SO

255 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Místopředsedou NS

2, 22, 18. 4. 1968; 32.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, zahraničního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS k souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválená Radou guvernérů Mezinárodní agentury dne 1. července 1959 /t. 129/

17, 30. 111. a 1. 12. 1967; 131.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 53.

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 111.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 56.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou /t. 120/

14, 6. 4. 1967; 151.

k vládnímu návrhu zákona o Státní spořitelně /t. 124/

16, 28. - 30. 6. 1967; 213.

k návrhu výborů ústavně právního pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 35.

k vládnímu návrhu

- ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/

- zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

1, 27. 2. 1968; 31.

k návrhu usnesení Národního shromáždění upravující postup volby presidenta republiky

20, 299. 3. 1968; 10.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 83.

k programovému prohlášení vlády, ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 52.

k návrhu České národní rady a Slovenské národní rady na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů NS

28, 27. 10. 1968; 35.

Interpelace, dotazy a náměty:

ceny za dovoz paliva

2, 24. 9. 1964; 53.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 115.Přihlásit/registrovat se do ISP