VACULÍK Martin

KSČ

134 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a pro národní výbory/

k vládnímu návrhu ústavního zákona o národních výborech působících v hl. m. Praze a k vládnímu návrhu zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 47, 65.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 52.

k vládnímu návrhu zákona

- ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/

- zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 24.

 

VAJDA Štefan, Ing.

KSS

234 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu /t. 76/

11, 30. 6. 1966; 100.

VALO Jozef

KSS

287 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Místopředsedou NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Členem branného a bezpečnostního výboru

26, 13. 9. 1968; 105.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a pro národní výbory, rozpočtového a průmyslového t. 135/

k vládnímu návrhu zákona o komisích lidové kontroly /t. 128/

16, 28. - 30. 6. 1967; 126, 142.

Projevy:

Řeč k volbě členů ČNR

25, 10. 7. 1968; 3, 14.

Podal informaci o styku se SNR a o situaci na Slovensku

26, 24. 8. 1968; 6.

k návrhu min. spravedlnosti a ústředního výboru Národní fronty podle ústavního zákona č. 81/1960 Sb. a zákona č. 82/1968 Sb. na volby soudců zvláštních senátů pro Nejvyšší soud, vyšší vojenské soudy a pro krajské soudy v českých krajích, na volby soudců zvláštního kárného senátu a zřízení prověrkové komise

26, 13. 9. 1968; 104.

Řeč v rozpravě:

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 12.

Různé:

návrh a poznámka k procedurálním otázkám

18, 10. a 11. 1. 1968; 104, 105

návrh k další diskusi o vládním prohlášení

23, 25. 4. 1968; 154.

vysvětlení k doplňovací volbě členů výborů NS

23, 25. 4. 1968; 169.

poznámka k vládnímu návrhu zákona /t. 223/

29, 19. 12. 1968; 221.

 

VARMUŽA Vladimír

KSČ

143 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 173.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 222.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 109.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 200.

 

VAVERKA Oldřich

KSČ

138 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Projevy:

k návrhu na vydání zákona o městě Brně /t. 231/

29, 20. 12. 1968; 246, 254.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 161.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 213.

k vládnímu návrhu usnesení NS, kterým se schvaluje vzorový statut městských národních výborů /t. 143/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 79.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 121.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 62.

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů NS

28, 27. 10. 1968; 46.

Interpelace, dotazy a náměty:

žádá Ústřední správu energetiky, ministerstvo výstavby a ministerstvo dopravy o pomoc v otázkách péče o celkové zlepšení životního prostředí a hygieny ovzduší na území Brna

4, 10. 12. 1964; 161.

Odpověď písemně

respektovat vládní usnesení o ochraně zemědělské půdy, avšak operativněji rozhodovat individuálně případ od případu.

4, 10. 12. 1964; 161.

Odpověď písemně.

VÉGH Gejza

KSS

268 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru pro národní výbory

6, 18. 6. 1965; 240.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Uvolněn z výboru pro národní výbory

23, 27. 6. 1968; 321.

 

VODSLOŇ František

KSČ

104 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zvolen členem ÚKLK.

Slib vykonal 30. 6. 1967

16, 28. - 30. 6. 1967; 222.

Členem výboru zahraničního

24, 27. 6. 1968; 321.

 

VOLENÍK Oldřich

KSČ

199 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /Severomoravský kraj/

1, 24. 6. 1 64; 176.

 

VONDROUŠ Věroslav

ČSS

119 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

 

VORÁČ Josef

KSČ

170 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a pro národní výbory a branného a bezpečnostního, t. 200/

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k upevnění veřejného klidu a veřejného pořádku /t. 197/

26, 13. 9. 1968; 70.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 t. 67/

9, 18. 12. 1965; 74.

k vládnímu usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za r. 1965

11, 29. 6. 1966; 63.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 119.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 42.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 70.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na r. 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 123.

/nepřednesená řeč v rozpravě/

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968

18, 11. 1. 1968; 209.

k volbě České národní rady

25, 10. 7. 1968; 13.

 

VOTRUBA Jaroslav

KSČ

26 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

11, 23. 6. 1964; 29.

 

VYSKOT Miroslav, dr. Ing. CSc.

KSČ

154 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, zemědělského, kulturního a zdravotního t. 73/

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 143, 201.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet a kulturního/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/ 1965 Sb. o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti /t. 221/

29, 18. 12. 1968; 132.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 118.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 59.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 50.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 41.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 321.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 39.

poznámka k vládnímu návrhu zákona o gymnasiích /t. 218/

29, 19. 12. 1968; 199.

Interpelace, dotazy a náměty:

stěžuje si, že se na interpelace neodpovídá včas /30 denní lhůta/ a pokud odpovědi přijdou, tak jsou nekonkrétní a některé až nevhodné

24, 27. 6. 1968; 332.Přihlásit/registrovat se do ISP