TAKÁČ Samuel, Ing.

KSČ

210 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr stavebnictví od 5. 1. 1963

Odvolán z funkce ministra 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 5

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

23, 25. 4. 1968; 183.

 

TESAŘ František

KSČ

89 /Severočeský/

Slib vykonal 18, 10. 1. 1968; 6.

Volba ověřena 18, 10. 1. 1968; 6.

Členem výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

19, 28. 2. 1968; 90.

 

TOMAN František

ČSL

152 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočet na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 117.

k vládnímu návrhu zákona /t. 17/ o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

a

k vládnímu návrhu zákona /t. 18/ o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví /o regresních náhradách/

5, 25. 3. 1965; 168.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 163.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 233.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 132.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou /t. 120/

14, 6. 4. 1967; 149.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 54.

k vládnímu návrhu zákona o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 138/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 104.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 67.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 56.

k t. 170, 171, 172

24, 27. 6. 1968; 261.

 

TOMÁŠIK Ferdinand

SS

272 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 284.

 

TÓTHOVÁ Mária

B

226 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členkou zemědělského výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

 

TROJAN Jaroslav

KSČ

59 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 63.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou /t. 120/

14, 6. 4. 1967; 155.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 29.

 

TŘÍSKA Jaroslav

B

80 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 251.

 

TUREČKOVÁ Jiřina

KSČ

193 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního a kulturního t. 184/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 96, 122, 135, 138.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 19/ o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/

5, 25. 3. 1965; 137.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 225.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 121.

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 38.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 51.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 45.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 104.

Interpelace, dotazy a náměty:

nedostatek stavebních materiálů pro okresní stavební podniky

6, 18. 6. 1965; 245.

prodej zemědělských přebytků JZD přímo spotřebiteli. Jde o - vyhlášku č. 47/1963

13, 14. 12. 1966; 38.

 

TUROŠÍK Jozef

KSČ

162 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

 

TYMEŠ František

KSČ

161 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedou výbor pro plán a rozpučet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zemřel 1. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 2.

Zpravodajem:

/výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního/

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 9. 12. 1964; 55, 234.

/výboru pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu usnesení /t. 41/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za r. 1964

6, 16. 6. 1965; 161.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 38.

/výboru pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 32, 73.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet/

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 46, 260.

/výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 31, 148.

/výboru rozpočtového/

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967; 153, 193.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 26.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 41.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 228.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 265.Přihlásit/registrovat se do ISP