RAPOŠ Pavol, dr. Ing.

KSS

211 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/výboru pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu usnesení, jímž NS schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1967 /t. 176/

24, 26. 6. 1968; 169, 235.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plán rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 151.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 165.

 

REJHON Rudolf

ČSL

24 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zahraničního výboru

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a zahraničního/

k vládnímu návrhu zákona /t. 24/ o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky

6, 18. 6. 1965; 236.

/výboru ústavně právního a zahraničního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS k souhlasu Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, sjednaná ve Vídni dne 24. dubna 1963 /t. 137/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 127.

/výboru ústavně právního a zahraničního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají NS k souhlasu

- Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a BLR, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1968 /t. 189/

- Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a MLR, podepsaná v Budapešti dne 14. června 1968 /t. 191/

- Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a RSR, podepsaná v Praze dne 16. srpna 1968 /t. 212/

29, 21. 12. 1968; 289, 296.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 111.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 210.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 85.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 79.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 76.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 11.

Interpelace dotazy a náměty:

dotaz na možnost vypsání anonymní soutěže na rodinný domek o dvoupokojové bytové jednotce

19, 28. 2. 1968; 68.

možnost dovozu chat ze SSSR

19, 28. 2. 1968; 68.

interpelace na ministra dopravy s výstavbou dálnice v úseku Praha-Mirošovice

24, 27. 6. 1968; 313.

interpelace na ministra financí, případně na další členy vlády - jak vyřeší současnou situaci občanů v oblasti výstavby vodního díla Želivka. Upozorňuje, že vyhláška min. financí č. 73/1964 je nevyhovující

24, 27. 6. 1968; 313.

 

REJNART Václav

KSČ

36 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, pro národní výbory, pro spotřební průmysl, obchod a spoje/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci

19, 28. 2. 1968; 73, 82.

Řeč v rozpravě:

poznámka k odpovědi na interpelaci - výstavba škol

24, 27. 6. 1968; 339.

 

RENCZES Alexander

KSS

219 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 31.

 

RUDOLF Josef

KSČ

169 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 19 7; 61.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 81.

 

RŮŽIČKA Miroslav

ČSS

101 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem výboru mandátového a imunitního

23, 25. 4. 1968; 169.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství

4, 11. 12. 1964; 218.

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 91.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 185.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 186.

vládní návrh zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 211.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 122.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 78.

k prohlášení vlády /nepřednesený projev/

23, 2. 5. 1968; 277.

k vládním návrhům /t. 174, 174a, 175/

24, 25. 6. 1968; 67.

Interpelace, dotazy a náměty:

zvýšení ceny za sušení brambor

2, 25. 9. 1964; 113.

Odpověď

2, 25. 9. 1964; 114.

rekonstrukce zrušených cihelen.

4, 11. 12. 1964; 218.

Odpověď písemně.Přihlásit/registrovat se do ISP