PACNER Václav

ČSL

4 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 173.

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 107.

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 54.

k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu /t. 76/

11, 30. 6. 1966; 92.

k vládnímu návrhu /t. 118/

14, 6. 4. 1967; 130.

k vládnímu návrhu zákona o správním řízení a společné zprávě výborů ústavně právního, pro národní výbory a rozpočtového /t. 134/

16, 28. - 30. 6. 1967; 113.

k vládnímu návrhu ústavního zákona o národních výborech, působících v hl. m. Praze a k vládnímu návrhu zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 55.

k vládnímu návrhu - ústavního zákona o doplnění čl. 19 ústavy /t. 161/ - zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 22.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 24.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani ze mzdy /t. 173/

24, 27. 6. 1968; 297.

k návrhu výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet na vydání zákona, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech /t. 186/

24, 27. 6. 1968; 311.

Interpelace, dotazy a náměty:

jak bude řešit min. financí nejednotnost v určování slev na nájemném, aby nedošlo k nepříznivým vlivům na hospodaření národních výborů

4, 10. 12. 1964; 173.

Odpověď písemně.

 

PANSTER Herbert

KSČ

79 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu ústavního zákona o postavení národností v Československé socialistické republice

28, 27. 10. 1968; 61.

 

PASTYŘÍK Miroslav

KSČ

85 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výboru Národního shromáždění /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 86.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 153.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

2, 26. 10. 1966; 103.

 

PAŠEK Václav

KSČ

187 /Severomoravský/

Slib vykonal 2, 24. 9. 1964; 9.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zemřel 14. 11. 1968

29, 18. 12. 1968; 11.

Projevy:

návrh poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů Národního shromáždění /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 17.

návrh poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákona o některých změnách v nemocenském pojištění /t. 37/

6, 15. 6. 1965; 17.

vládní návrh zákona o některých důsledcích zanedbávání péče o děti /t. 98/

13, 15. 12. 1966; 64.

Zpravodajem:

k vládnímu návrhu zákona /t. 17/ o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

a

k vládnímu návrhu zákona /t. 18/ o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví /o regresních náhradách/

5, 25. 3. 1965; 161.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 150.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 87.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury a zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozor u Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 213.

k návrhu výborů ústavně právního, a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 22.

 

PAŤKOVÁ Anna

B

55 /Jihočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou kulturního výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 167.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 118.

Interpelace, dotazy a náměty:

navrhuje aplikovat směrnice MŠK o hmotné zainteresovanosti divadel na ekonomických výsledcích na ostatní kulturní a osvětová zařízení. Zachování kulturních památek v jižních Čechách - Český Krumlov

4, 10. 12. 1964; 167.

Odpověď písemně

 

PAULÍK Ján, Ing.

KSS

298 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

 

PAULOVIČ Alexander

KSS

260 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15, 3. 1966; 91.

 

PECKA Vlastimil

B

25 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem průmyslového výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

 

PECHA František

KSČ

127 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

 

PELIKÁN Jiří

KSČ

190 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem výboru zahraničního

4, 11. 12. 1964; 262.

Předsedou zahraničního výboru NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Uvolněn z členství ve výboru kulturním

23, 25. 4. 1968; 183.

Zpravodajem:

podal informace o událostech zahraničně politických

26, 24. 8. 1968; 6.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od poslední schůze NS

2, 24. 9. 1964; 17.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 45.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1964 Sb. /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 200.

k návrhu usnesení NS upravujícího postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 12.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 137.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 29.

 

PENC František

KSČ

99 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Uvolněn z funkce člena výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

10, 17. 3. 1966; 315.

Projevy:

k vládnímu návrhu zákona o věrnostním přídavku horníků /t. 234/

29, 20. 12. 1968; 223.

 

PENNIGEROVÁ Soňa, MUDr.

KSČ

3 /hl. m. Praha/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zdravotního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 190.

 

PERKOVIČ Anton

KSS

275 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Uvolněn z výboru pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 85.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 151.

k vládnímu návrhu zákona o Státní spořitelně /t. 124/

16, 28. - 30. 6. 1967; 207.

/nepřednesená řeč v rozpravě/

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968

18, 11. 1. 1968; 213.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 211.

 

PERNICKÁ Anna

KSČ

168 /Jihomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou kulturního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů NS /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 136.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 194.

 

PEŠÁK Jindřich

KSČ

153 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu prohlášení /pracovní síly/

1, 24. 6. 1964; 111.

k vládnímu návrhu zákona /t. 31/, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

6, 17. 6. 1965; 194.

k vládnímu návrhu zákona /t. 32/, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/

6, 17. 6. 1965; 194.

k vládnímu návrhu zákona /t. 33/, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilnictví a příživnictví

6, 17. 6. 1965; 194.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 190.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 126.

Různé:

připomínka k procedurálním pravidlům

23, 25. 4. 1968; 155.

 

PETRÁSEK Václav

KSČ

90 /Severočeský/

Slib vykonal 6, 15. 6. 1965; 10.

Volba ověřena 6, 15. 6. 1965; 10.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

6, 18. 6. 1965; 240.

Řeč v rozpravě:

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 109.

k /t. 176 a 178/

24, 26. 6. 1968; 211.

 

PETRUSOVÁ Antonia, MUDr.

B

257 /Středoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 23. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Ověřovatelkou NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členkou předsednictva NS a předsedkyní zdravotního výboru NS

12, 25. 10. 1966; 41.

Členkou komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zproštěna členství v komisi poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody

14, 7. 4. 1967; 241.

Předsedkyní komise k sledování průběhu tajných voleb presidenta republiky

20, 29. 3. 1969; 15.

Zpravodajka:

/výborů ústavně právního, pro národní výbory, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje, zemědělského, kulturního a zdravotního/

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 213, 312.

podává zprávu o zdravotní situaci, a to zejména v Praze

26, 26. 8. 1968; 6.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /tisk 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 215.

zpráva jako předsedkyně komise po provedení volby předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 15.

k programovému prohlášení

23, 24. 4. 1968; 78.

k vládnímu návrhu /t. 225, 226, 227, 228, 224/

29, 19. 12. 1968; 149.

 

PILLER Jan

KSČ

263 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 2. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Místopředseda vlády od 9. 2. 1962

Předseda Státní komise pro investiční výstavbu od 20. 9. 1963

Odvolán z funkce místopředsedy vlády 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

Člen výboru NS pro plán a rozpočet

10, 17. 3. 1966; 315.

 

PIŠTĚLKA Konstantin

B

165 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zemědělského výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 253.

Interpelace, dotazy a náměty:

problém spolupráce Ústřední správy pro nákup zemědělských výrobků se zemědělci

2, 25. 9. 1964; 113.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 114.

 

PLOJHAR Josef, dr. h. c.

ČSL

13 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr zdravotnictví od 25. 2. 1948

Odvolán z funkce ministra zdravotnictví 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 182.

 

POKORNÁ Alena, Ing.

KSČ

91 /Severočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 145.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 97.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 201.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 93.

k vládnímu návrhu zákona o Státní spořitelně /t. 124/

16, 28. - 30. 6. 1967; 211.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 262.

k t. 176 a 178.

24, 26. 6. 1968; 212.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 56.

Interpelace, dotazy a náměty:

jak je pamatováno na to, aby technický rozvoj v potravinářském průmyslu se nedostával ve svém účinku do rozporu se zájmem spotřebitelů. /Zprůmyslnění pekárenské výroby/.

4, 10. 12. 1964; 145.

Odpověď písemná

jaká opatření budou učiněna, aby elektrárna v Túrowě v PLR zajistila v nejbližší době svůj provoz tak, aby spadem popílku a nadměrnými exhalacemi neohrožovala obyvatelstvo na našem území

4, 10. 12. 1964; 145.

Odpověď písemně.

opětovná interpelace k trvalému a stále rostoucímu znečišťování ovzduší na Frýdlantsku v Čechách, působením provozu velkého energetického kombinátu Túrow v Polské lidové republice v těsné blízkosti našich hranic.

14, 7. 4. 1964; 201.

Odpověď písemná.

 

POLACHOVÁ Valérie

KSČ

186 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k t. 170, 171 a 172

24, 27. 6. 1968; 268.

Interpelace, dotazy a náměty:

žádá o vysvětlení, zda a jakým způsobem bude řešena situace, která nastala po zrušení připojištění na základě zákona 101/64

24, 27. 6. 1968; 331.

 

POLEDŇÁK Alois

KSČ

67 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /kultura, umění/

1, 24. 6. 1964; 171.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 9. 12. 1964; 87.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve V. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 171.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 140.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 126.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 34.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 83.

odpověď na dotaz ke zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS

29, 20. 12. 1968; 273, 274.

Různé:

odpověď na interpelaci posl. Pružince a dvaceti dalších poslanců, týkající se filmů "Sedmikrásky" a "O slavnosti a hostech"

15, 17. a 18. 5. 1967; 117.

 

POSPÍŠIL Antonín

ČSL

125 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Předsedou výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Členem výboru ústavně právního

6, 18. 6. 1965; 240.

Zpravodajem:

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby poslanců Národního shromáždění

1, 24. 6. 1964; 80.

k volbě komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Josefa Jenky

4, 9. 12. 1964; 6.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance ing. Václava Červeného

5, 24. 3. 1965; 7.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance s. Václava Petráska

6, 15. 6. 1965; 9.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance NS Františka Matouška

11, 29. 6. 1966; 7.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvolených poslanců NS Iána Koscelanského a Jaroslava Kalkuse

12, 25. 10. 1966; 8.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Čeňka Procházky

14, 5. 4. 1967; 11.

/mandátového výboru/

o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance F. Tesaře ve volebním obvodě č. 89 Jablonec nad Nisou

18, 10. 1. 1968; 5.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů NS /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 107.

stanovisko k návrhu na volbu předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 13.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o Národní frontě

26, 13. 9. 1968; 79.

 

PRAŽÁK Jaroslav

ČSS

109 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zdravotního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 208.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 272.

 

PRCHLÍK Václav

KSČ

14 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zahraničního výboru

1, 23. 6. 1964; 27.

 

PRIEHODOVÁ Olga

B

266 /Středoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů NS /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 124.

 

PROCHÁZKA Čeněk

KSČ

135 /Jihomoravský/

Slib vykonal 14, 5. 4. 1967; 12.

Volba ověřena 14, 5. 4. 1967; 12.

Členem výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

14, 7. 4. 1967; 241.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 324.

k návrhu výboru ústavně právního o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 19.

k vládnímu návrhu zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství ČSR a SSR /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 182.

k návrhu poslance Vaverky a druhů na vydání zákona o městě Brně /t. 231/

29, 20. 12. 1968; 251.

Připomínky:

žádá, aby byla tiskem opravena zpráva o počtu došlých rezolucí z moravsko-slezských krajů

24, 27. 6. 1968; 335.

 

PROCHÁZKOVÁ Božena

KSČ

145 /Jihomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 23. 6. 1964; 83.

Členkou zdravotního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 113.

k zprávě výboru ústavně právního o rozboru platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 147.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 151.

k vládnímu návrhu zákona o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

23, 25. 4. 1968; 164.

k vládnímu návrhu zákona /t. 223/

29, 19. 12. 1968; 218.

Interpelace, dotazy a náměty:

jak se budou v budoucnu provádět inventury, aby splnily svůj účel, ale aby přitom nebyl narušen styk spotřebitele s obchodem

4, 10. 12. 1964; 113.

Odpověď min. vnitř. obchodu J. Uher

256.

 

PROCHÁZKOVÁ Libuše

B

191 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

 

PROKOPOVÁ Julie

KSČ

54 /Jihočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou mandátového výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členkou výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Zemřela dne 30. července 1966

12, 25. 10. 1966; 6.

 

PROŠKOVEC Josef, Ing.

KSČ

71 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /věda a technika/

1, 24. 6. 1964; 103.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 197.

k vládnímu usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 66.

k zprávě Ústřední komise lidové kontroly o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 53.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 254.

 

PRUŽINEC Jaroslav

KSČ

72 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

/t. 76/

11, 30. 6. 1966; 92.

/t. 170, 171, 172/

24, 27. 6. 1968; 276, 283.

žádá předsedu ÚKLK ing. Gašparíka, o zajištění, aby všechny zákony vydávané ve Sbírce zákonů měly též důvodové zprávy

24, 27. 6. 1968; 310.

Interpelace, dotazy, náměty:

interpelace 21 poslanců, týkající se filmů "Sedmikrásky" a "O slavnosti a hostech"

15, 17. a 18. 5. 1967; 104.

Odpověď písemně.

krátká odpověď posl. Poledňáka

15, 17. a 18. 5. 1967; 117.

zda by bylo možné upravit předpisy, pokud jde o osvojování dětí

24, 27. 6. 1968; 275.

dotaz, jak postupují záležitosti bytů u lidí, kteří opustili ČSSR

29, 20. 12. 1968; 283.Přihlásit/registrovat se do ISP