NĚMEC Jan, dr.

KSČ

122 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, výboru kulturního/

návrh na vydání zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 94/

12, 25. 10. 1966; 17, 40.

/výbor ústavně právního, zahraničního a branného a bezpečnostního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobyt sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 18, 32.

/výboru ústavně právního/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů /t. 214/

29, 20. 12. 1968; 192.

Různé:

připomínka k nedostatku v procedurálním postupu u zasedání

19, 28. 2. 1968; 87, 89.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 20/ o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

5, 25. 3. 1965; 150.

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 49.

k zprávě výboru ústavně právního o rozbor platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 151.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 26.

k vládnímu návrhu - ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/ - zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 26.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu NS /t. 166/

20, 29. 3. 1968; 17.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 114.

NĚMEC Josef

KSČ

27 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zemědělského výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 127.

dotaz k zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS

29, 20. 12. 1968; 273, 274.

 

NĚMEC Miroslav

B

33 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem mandátového výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru zemědělského

6, 18. 6. 1965; 240.

 

NEMÉTH Pavol

KSS

295 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 8

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 128.

 

NEPOMUCKÝ Josef

KSČ

126 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Interpelace, dotazy a náměty:

nedostatek sušiček - nebezpečí ztrát v objemném krmivu

2, 25 9. 1964; 120.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 121.

 

NEUMAN Alois, dr.

ČSS

5 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr spravedlnosti od 11. 7. 1960

Odvolán z funkce ministra 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 182.

 

NOVÁK Josef

KSČ

96 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 83.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 145.

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 193.

Interpelace, dotazy a náměty:

zamezit přecházení absolventů zemědělských škol do jiného sektoru bez vědomí představenstev JZD

6, 18. 6. 1965; 244.

státní dotace do zemědělských závodů

15, 17. a 18. 5. 1967; 75.

odpověď min. financí ing. B. Sucharda na poř.

15, 17. a 18. 5. 1967; 143.

 

NOVÝ Vilém

KSČ

82 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k vládním návrhů zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 46.

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 163.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 38.

k programovému prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 289.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 105, 114.

poznámka k procedurálním otázkám

24, 26. 6. 1968; 226.

sdělení k otázkám Meziparlamentní unie

24, 26. 6. 1968; 238.Přihlásit/registrovat se do ISP