MACEK Josef, akad.

KSČ

139 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem zahraničního výboru

24, 27. 6. 1968; 321.

Zpravodajem:

k vládnímu návrhu zákona /t. 19/ o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/

5, 25. 3. 1965; 135.

Řeč v rozpravě:

k návrhu výboru ústavně právního a výboru kulturnímu na vydání zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 94/

12, 25. 10. 1966; 34.

 

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

KSČ

41 /Středočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministryně spotřebního průmyslu od 16. 6. 1956

Odvolána z funkce ministryně spotřebního průmyslu 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Ministryně spotřebního průmyslu od 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 6.

 

MACHO Vendelín, Ing. CSc.

KSS

265 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. usnesení, jímž Národní, shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet za rok 1963 a zpráva výboru pro plán a rozpočet

2, 25. 9. 1964; 100.

k vl. n. zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 88.

k vl. n. zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 170.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 240.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 140.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 139.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci /t. 40-P/

19, 28. 2. 1968; 77.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 144.

k návrhu výb. úst. práv. na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 28.

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 128.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 79.

Interpelace, dotazy a náměty:

zlepšení práce technické kontroly na podnicích a závodech

2, 25. 9. 1964; 100, 123.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 122.

zvýšení mzdových fondů a příplatků za práci v nočních směnách v případech, kdy bude výroba zvlášť, žádoucí

2, 25. 9. 1964; 100.

odpověď

2, 225. 9. 1964; 122.

žádá, aby byl dán vyčerpávající seznam závodů s nevyužitými základními fondy

19, 28. 2. 1968; 77.

Různé:

připomínka k projednávání zákona /t. 40-P/

19, 28. 2. 1968; 80.

 

MAJLING Pavol

KSČ

270 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr - pověřen řízením Ústřední komise státní kontroly a statistiky

od 27. 6. 1961

Odvolán z funkce ministra dne 20. ledna 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

 

MALECKÁ Oľga, Ing.

KSS

292 /Východoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členkou předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Uvolněna z funkce členky výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství, služby, obchod a spoje

15, 18. 5. 1967; 149.

Členkou výboru pro zemědělství a výživu

15, 18. 5. 1967; 149.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 257.

Různé:

připomínka k projednávání vl. n. zákona /t. 40-P/

19, 28. 2. 1968; 81.

 

MÁLEK Ivan, akad.

KSČ

108 /Východočeský/

Slib vykonal 2, 24. 9. 1964; 9.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 16. 3. 1966; 98.

 

MANĎÁK Eduard

KSČ

189 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona /t. 36/ o prokuratuře

6, 17. 6. 1965; 208.

k vl. n. zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 149.

k vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 193.

připomínka k návrhu výboru ústavně právního přípravě o federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 41.

k vl. návrhům /t. 174, 174a/

24, 25. 6. 1968; 65.

k /t. 170, 171, 172/

24, 27. 6. 1968; 271.

Různé:

souhlas s návrhem zpravodaje na odložení projednání vl. n. zák. o hospodaření s byty

18, 11. 1. 1968; 202.

Interpelace, dotazy, náměty:

interpelace ohledně spojů /telefon. linky, doručování telegramů 3. a ostatních poštovních zásilek/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 119.

opětovná interpelace. Neuspokojivá situace ve spojích

19, 28. 2. 1968; 59.

 

MANDOVEC Václav

KSČ

48 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem zemědělského výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Interpelace, dotazy a náměty:

zvýšení ceny za sušení brambor

2, 25. 9. 1964; 112.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 114.

placení obratové daně v zemědělství.

14, 7. 4. 1967; 245.

odpověď písemná.

poukazuje na to, že nelze odůvodnit 300% zvýšení poplatků za odbornou správu lesů

24, 27. 6. 1968; 333.

 

MAREČKOVÁ Božena

KSČ

125 /Východočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o některých důsledcích zanedbávání péče o děti /t. 98/

13, 15. 12. 1966; 64.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963-1967

14, 5. 4. 1967; 82.

 

MÁTL Jan

ČSS

9 /Hl. m. Praha/

Slib vykonal 2, 24. 9. 1964; 9.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Uvolněn z výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

4, 11. 12. 1964; 262.

Členem výboru zdravotního

4, 11. 12. 1964; 262.

Členem výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 182.

Zemřel 10. 7. 1968

26, 13. 9. 1968; 9.

Zpravodajem:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 42.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákona o některých změnách v nemocenském pojištění /t. 37/

6, 15. 6. 1965; 42.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 216.

k vl. n. ústavního zákona o nár. výborech působících v hl. m. Praze a k vl. n. zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 1. 12. 1967; 61.

Interpelace, dotazy a náměty:

jaká opatření učinily resorty ministerstev paliv, těžkého průmyslu, chemie, dopravy a NVP na podkladě usnesení zdravotního výboru ze dne 20. 4. 1962, 30. 10. 1962 a 28. 11. 1962 k otázkám čistoty ovzduší a čištění odpadních vod a jakých bylo dosaženo výsledků?

10, 17. 3. 1966; 252.

 

MATOUŠEK František

KSČ

52 /Jihočeský/

Slib vykonal 11, 29. 6. 1966; 8.

Volba ověřena 11, 29. 6. 1966; 8.

Členem výboru zemědělského

11, 30. 6. 1966; 228.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o některých dalších změnách v soc. zabezpečení družstevních rolníků /t. 138/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 110.

 

MAZÚR Ján

KSS

261 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 141.

 

MELUZÍNOVÁ Marie

KSČ

171 /Jihomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 72.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 103.

 

MESTEK Karel

KSČ

39 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

23, 25. 4. 1968; 183.

 

MÍKOVÁ Anna

ČSL

68 /Západočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou kulturního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajkou:

/zprav. výb. úst. práv., pro národní výbory, kulturního a zdravotního t. 104/

vl. návrhu zákona o některých důsledcích zanedbávání péče o děti /t. 98/

13, 15. 12. 1966; 68.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 176.

 

MIKOVÁ Marie

KSČ

192 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členkou výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Místopředsedkyní NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zák. /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 11. 12. 1964; 199.

k vl. návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 29.

 

MIKULÁŠ Martin

KSS

256 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

 

MIKULÁŠEK Stanislav

KSČ

164 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 51.

k vl. n. zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 11. 12. 1964; 225.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 100.

k vl. n. usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 48.

k vl. n. zákona o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 138/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 108.

Interpelace, dotazy a náměty:

snižování vozového parku v Ústřední správě nákupu

2, 24. 9. 1964; 51.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 108.

Ústřední správa zemědělských výrobků - sazby dovozného - odbytové plány na brambory

2, 24. 9. 1964; 51.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 108.

proč je nedostatek kapesních svítilen všeho druhu a náhradních dílů do vysavačů Standard. Též je naprostý nedostatek naběraček, od měrek, vařeček apod. v pohostinství

4, 11. 12. 1964; 225.

odpověď min. vnitřního obchodu J. Uher

256.

navrhuje v oblasti hmotné zainteresovanosti především zabezpečit podporu vzniku mzdových rozdílů mezi podniky, které svou výrobou lépe uspokojují společenské potřeby a podniky, které jsou s uspokojováním společenských potřeby rozporu

6, 18. 6. 1965; 244.

 

MINÁČ Vladimír

KSS

213 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

 

MISKA Jaroslav

KSČ

184 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

 

MÍŠKOVÁ Jaroslava

KSČ

103 /Severočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 53.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 235.

 

MJARTAN Jozef

SO

232 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /mezinárodní otázky, rozvoj Slovenska/

1, 24. 6. 1964; 160.

 

MOCKOVČIAK Ján

KSS

279 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Zpravodajem:

/výb. pro plán a rozpočet/

k vl. n. usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet za rok 1963

2, 25. 9. 1964; 95.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 57.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly vletech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 93.

Interpelace, dotazy a náměty:

vytvoření podmínek na uznání města Bratislavy hlavním městem Slovenska

19, 27. 2. 1968; 33.

 

MOLNÁROVÁ Pavla

B

214 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 69.

Iniciativní návrhy:

návrh, aby Národní shromáždění přijalo výzvu k parlamentům světa ve věci VDR

10, 16. 3. 1966; 122.

 

MONCZKA Erich

KSČ

182 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 8

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/výb. úst. právního, pro plán a rozpočet a prům. pro hlavní výrobní odvětví a dopravu/

k vl. n. zák. o věrnostním přídavku horníků /t. 234/

29, 20. 12. 1968; 226.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zák. /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 94.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 222.

k vl. návrhu /t. 118/.

14, 6. 4. 1967; 127.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 97.

k vl. n. usnesení o schválení stát. závěrečného účtu za r. 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967; 170.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 224.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 108.

 

MORÁVEK Cyril

KSS

237 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajem:

/výb. úst. práv., pro nár. výbory, pro plán a rozpočet, pro zemědělství a výživu, zdravotního branného a bezpečnostního/ k vl. n. zákona o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení /t. 223/

29, 19. 12. 1968; 208, 220.

návrh na usnesení k t. 223.

29, 19. 12. 1968; 222.

 

MÜLLER Rudolf

KSČ

90 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Zemřel 28. ledna 1965

5, 24. 3. 1965; 5.

 

MUROŇ Jan

KSČ

176 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, pro plán a rozpočet, zemědělského a zdravotního/

k vládnímu návrhu zákona o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 138/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 93, 124.Přihlásit/registrovat se do ISP