JÄGERMAN Josef

KSČ

111 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřen 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního t. 45/ k vládnímu návrhu zákona /t. 33/, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilnictví a příživnictví

6, 17. 6. 1965; 188.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 48.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 202.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 57.

k t. 170, 171, 172

24, 27. 6. 1968; 272.

 

JAKUBCOVÁ Štefánia

B

252 /Středoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 28.

 

JEDLIČKA Věroslav

ČSS

141 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 103.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 229.

 

JENKA Josef

KSČ

105 /Severočeský/

Slib vykonal 4, 9. 12. 1964; 8.

Volba ověřena 4, 9. 12. 1964; 7.

Členem výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

4, 11. 12. 1964; 262.

 

JIRÁNEK Václav

ČSL

74 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru mandátového a imunitního

23, 25. 4. 1968; 169.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje a pro investiční výstavbu a stavebnictví a výboru zdravotního/ k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 186, 202.

/výboru ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje a výboru zdravotního/

k vládnímu návrhu zákona o důchodové dani /t. 222/

29, 18. 12. 1968; 124.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet za rok 1963

2, 25. 9. 1964; 99.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 192.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 174.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 73.

k vládnímu návrhu zákona o státním zkušebnictví /t. 144/

19, 27. 2. 1968; 55.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 10.

Interpelace, dotazy a náměty:

zda se počítá i pro příští rok s vytvořením rezervy pro místní hospodářství /Akce 100 miliónů Kčs/

2, 25. 9. 1964; 99.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 122.

 

JIRÁSKOVÁ Marie

KSČ

128 /Východočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členkou komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /obchod, národní výbory, služby obyvatelstvu/

1, 24. 6. 1964; 136.

Různé:

souhlas s návrhem zpravodaje na odložení projednání vládního návrhu zákona o hospodaření s byty

18, 11. 1. 1968; 202.

poznámka k interpelaci posl. Manďáka, která se týká neuspokojivé situace ve spojích

19, 28. 2. 1968; 70.

návrh, aby interpelace posl. Manďáka byla přikázána k projednání výboru pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje

19, 28. 2. 1968; 93.

 

JUNÁS Štefan

KSS

240 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 220.

Interpelace, dotazy a připomínky:

žádá vládu, aby utvořila komisi, která by řešila nedostatek krmiv, hlavně píce v Západoslovenském kraji

24, 27. 6. 1968; 330.Přihlásit/registrovat se do ISP