ICHA Maxmilián

KSČ

197 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 59.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 109.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 226.

Interpelace, dotazy a náměty:

otázka soudců, kteří hrubě porušovali socialistickou zákonnost /1949 - 1954/

2, 24. 9. 1964; 59.

Odpověď

2, 25. 9. 1964; 124.

 

ILLA Josef

ČSL

133 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 10. 12. 1965; 105.

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 34.

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967; 180.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 215.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 207.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 91.

Interpelace, náměty a dotazy:

dotaz o výrobě a prodeji zemědělských strojů

16, 28. - 30. 6. 1967; 174.

Odpověď mpř. vlády Krejčí písemně dotaz - jaká opatření se provádějí ve výrobě a prodeji zemědělské techniky a náhradních dílů, aby se nezvyšovaly stávající neprodejné zásoby

24, 27. 6. 1968; 207.

 

INDRA Alois

KSČ

146 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr dopravy od 20. 9. 1963

Uvolněn z funkce ministra dopravy a jmenován tajemníkem ÚV KSČ

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru pro národní výbory

23, 25. 4. 1968; 182.

 

IRCING Václav

KSČ

64 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Uvolněn z funkce člena výboru pro plán a rozpočet

26, 13. 9. 1968; 105.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 90.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 219.

Různé:

poznámka k procedurálním pravidlům

23, 25. 4. 1968; 155.Přihlásit/registrovat se do ISP