HÁJÍČEK Viliam

245 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 30.

 

HAJMACHER Jozef

KSS

276 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výbor zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 147.

k vládnímu návrh u zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 32.

 

HALÁSZ Ján

KSS

223 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 204.

 

HAMOUZ František

KSČ

92 /Severočeský /

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr zahraničního obchodu od 5. 1. 1963

Odvolán z funkce ministra 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Místopředsedou vlády 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

 

HANČIKOVSKÝ Štefan

KSS

285 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

 

HANÚSEK Ludovít

SS

235 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Předsedou výboru pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje

24, 27. 6. 1968; 321.

Členem předsednictva NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Uvolněn z funkce člena výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

24, 27. 6. 1968; 324.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 286.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o Národní frontě

26, 13. 9. 1968; 83.

k návrhu České národní rady a Slovenské národní rady na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů NS

28, 27. 10. 1968; 43.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 58.

 

HANZLÍK Ján

KSS

230 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 291.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

4, 5. 4. 1967; 75.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 65.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 68.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 99.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 26. 6. 1968; 132.

k procedurálním otázkám

24, 26. 6. 1968; 226.

 

HARASZTIOVÁ Valéria

KSS

233 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

 

HARUS Jan

KSČ

89 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru zahraničního

6, 18. 6. 1965; 240.

Zemřel 15. 9. 1967

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 5.

Řeč v rozpravě:

ke zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od poslední schůze

2, 24. 9. 1964; 17.

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 148.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 12. 11. 1965; 183.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 223.

k odpovědi ministra národní obrany B. Lomského na interpelaci

8, 12. 11. 1965; 247.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 99.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 231.

Interpelace, dotazy a náměty:

dotaz a žádost o zajištění 23 automatických strojů pro autobrzdy - Jablonec

16, 28. - 30. 6. 1967; 182.

Odpověď mpř. vlády Krejčí 223.

dotaz na výši nákladů na nábor pracovníků do hornictví, kteří se nyní musí vracet zpět do původních profesí

16, 28. - 30. 6. 1967; 192.

Odpověď min. financí ing. Sucharda 192.

 

HAŠKO Ján

SO

283 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru pro plán a rozpočet

6, 18. 6. 1965; 240.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o Národní frontě

26, 13. 9. 1968; 81.

 

HAVLÍČEK Jaroslav

KSČ

21 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 210.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1968; 100.

 

HEČKO Josef

KSČ

180 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 197.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 230.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 103, 116.

k vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 26. 6. 1968; 133.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 219, 226.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 64.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 102.

 

HEJLOVÁ Marie

KSČ

129 /Východočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního, zemědělského a zdravotního/ k vládnímu návrhu zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 65/

9, 18. 12. 1965; 143.

Řeč v rozpravě:

k t. 176, 178

24, 26. 6. 1968; 182.

 

HENDRYCH Jiří

KSČ

50 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Projevy:

projev k volbě předsednictva Národního shromáždění

1, 23. 6. 1964; 14.

 

HLADKÝ Milan, Ing. arch.

KSS

209 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 75.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 205.

k vládnímu návrhu - ústavního zákona o doplnění článku 91 ústavy /t. 161/ - zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 16.

písemná připomínka k "Programovému prohlášení vlády"

23, 25. 4. 1968; 171.

 

HLÍNA Jan

KSČ

70 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

 

HOFMAN Leopold

KSČ

57 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Uvolněn z funkce člena výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 182.

Předseda výbor branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 32.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů a zpráva výboru ústavně právního /t. 11/

2, 24. 9. 1964; 80.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 89.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/ a společné zprávě výborů ústavně právního, pro národní výbory, rozpočtového, průmyslového, pro spotřební průmysl, investičního, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 132/

16, 28. - 30. 6. 1967; 84.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 52.

 

HOLÁŇ Emil

ČSL

156 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 86.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 86.

Interpelace, dotazy a náměty:

Jak je zajištěno zásobování místního stavebnictví pro letošní rok a zda nedojde k vážným poruchám z důvodů nedostatečného zásobování stavebninami a kompletujícími materiály.

19, 28. 2. 1968; 58.

 

HOLATOVÁ Marie

KSČ

207 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 11. 12. 1964; 225.

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 71.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet

18, 10. 1. 1968; 62.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 98 a 3. 5. 1968; 333.

dotaz k projednávání vládního návrhu zákona o dani ze mzdy /t. 173/

24, 27. 6. 1968; 297.

Interpelace, dotazy a náměty:

Žádá o sdělení přesného termínu zahájení výstavby vodního díla na řece Bečvě. Uvádí obtíže, které nastávají s odsouváním již určených předešlých termínů

24, 27. 6. 1968; 318.

 

HOMOLA Oleg

KSČ

38 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem kulturního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem výboru zahraničního

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 51.

k vládnímu návrhu zákona /t. 31/, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

6, 17. 6. 1965; 197.

k vládnímu návrhu zákona /t. 32/, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/

6, 17. 6. 1965; 197.

k vládnímu návrhu zákona /t. 33/, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilnictví a příživnictví

6, 17. 6. 1965; 197.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 89.

 

HOUSER Vladimír

KSČ

206 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 123.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 198.

 

HRABAL Václav, JUDr.

ČSS

195 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního t. 43/ k vládnímu návrhu zákona /t. 31/, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

6, 17. 6. 1965; 178.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet t. 99/ k vládnímu návrhu zákona o soudních poplatcích /t. 93/

13, 15. 12. 1966; 59.

/výboru ústavně právního/ k vládnímu návrhu zákona o znalcích a tlumočnících /t. 110/

14, 6. 4. 1967; 168.

výboru ustavně právního k vládnímu návrhu zákona o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

23, 25. 4. 1968; 161, 167.

/výboru ústavně právního/

k návrhu na vydání ústavního zákona o skončení volebního období zastupitelských sborů /t. 187/

24, 26. 6. 1968; 138.

/výboru ústavně právního a kulturního t. 202/ k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků /t. 195/

26, 13. 9. 1968; 72.

/výboru ústavně právního a branného a bezpečnostního/ k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trest odnětí svobody /t. 203/

29, 20. 12. 1968; 258.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 154.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 218.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 18.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 27.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 83.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani ze mzdy /t. 173/

24, 27. 6. 1968; 296.

k návrhu ústavně právního výboru a pro plán a rozpočet na vydání zákona, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech /t. 186/

24, 27. 6. 1968; 312.

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů NS

28, 27. 10. 1968; 40.

 

HRON Pavel

KSČ

157 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

24, 27. 6. 1968; 321.

 

HRONOVSKÝ Josef

ČSL

116 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.Přihlásit/registrovat se do ISP