GABRIŠKA Jozef

KSS

286 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedou výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 62.

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967; 174.

k vládním návrhům t. 226, 227, 228, 224, 225

29, 19. 12. 1968, 162.

Interpelace, dotazy a náměty:

dotaz na ministra Hamouze o formách a metodách zahraničního obchodu

16, 28. - 30. 6. 1967; 174.

Odpověď písemně.

 

GALABA Viliam, Ing.

KSS

225 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu usnesení /t. 80/ jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 69.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1, 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 244.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 46.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet

18, 11. 1. 1968; 128.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 93.

 

GARAJ František

KSS

254 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, pro národní výbory, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje/ k vládnímu návrhu - ústavního zákona o doplnění článku 91 ústavy /tisk 161/ - zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 13, 34.

/výborů NS/ k vládnímu návrhu ústavního zákona o postavení národností v Československé socialistické republice

28, 27. 10. 1968; 56, 63.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 119.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 6. 1966; 239.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 232.

poznámka k odpovědi na interpelaci - výstavba škol

24, 27. 6. 1968; 339.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 48.

 

GEMROT Josef

ČSL

194 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a zahraničního/ k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k projevu souhlasu Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, podepsaná ve Varšavě dne 17. 5. 1965 /t. 57/

9, 18. 12. 1965; 150.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /zemědělství, průmysl, národní výbory, mezinárodní otázky/

1, 24. 6. 1964; 122.

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 120.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 160.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 40.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 227.

k vládnímu návrhu /t. 118/

14, 6. 4. 1967; 134.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 117.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 58.

 

GÉRYK Rudolf

KSČ

159 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Předsedou výboru pro národní výbory

22, 18. 4. 1968; 32.

Řeč v rozpravě:

nepronesený projev k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 362.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 28.

 

GUDRICH Zdeněk, Ing.

KSČ

175 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru zahraničního

4, 11. 12. 1964; 262.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a zahraničního/ k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, podepsaná dne 23. září 1966 ve Varšavě /t. 109/

14, 6. 4. 1967; 165.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 10. 12. 1964; 108.

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 69.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 16. 3. 1966; 109.

k vládnímu návrhu zákona o komisích lidové kontroly /t. 128/

16, 28. - 30. 6. 1967; 127.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 94.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 195.

k vládnímu návrhu t. 226, 227, 228, 224 a 225

29, 19. 12. 1968; 151.

k vládním návrhům t. 189, 191 a 212

29, 21. 12. 1968; 293.

Interpelace, dotazy a náměty:

rušení výroby v pohraničí a stagnace jeho rozvoje. Nedostatky zásobování průmyslovým zbožím a textilem v pohraničních okresech.

4, 10. 12. 1964; 108.

Odpověď min. spotřebního průmyslu B. Machačová 250.

a min. vnitřního obchodu J. Uher 256.

uvolnění továrního objektu pro rozvoj výroby v Bruntále

8, 10. 11. 1965; 66.

Odpověď min. národní obrany B. Lomský 244.

bytová výstavba v pohraničních okresech kategorie A

14, 7. 4. 1967; 178.

Odpověď písemná.

přijímání uchazečů z pohraničí na vysoké školy

14, 7. 4. 1967; 178.

Odpověď písemná.Přihlásit/registrovat se do ISP