FAKTOROVÁ Aloisie

KSČ

6 /hl. m. Praha/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členka výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Členka výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 182.

 

FEKETE Jozef

KSS

218 /Západoslovenský/

Slib vykonal 2, 24. 9. 1964; 9.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výbor pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 207.

 

FIALA Antonín

ČSS

204 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a zahraničního/ k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná ve Varšavě dne 1. 3. 1967 /t. 118/

14, 6. 4. 1967; 122.

/výboru ústavně právního a zahraničního/ k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Dohoda o pomoci a návratu kosmonautů a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru, podepsaná v Londýně, v Moskvě a Washingtonu dne 22. dubna 1968 /t. 190/

29, 20. 12. 1968; 268.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů NS /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 115.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 12.

 

FIERLINGER Zdeněk

KSČ

62 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 20.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Člen předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 19.

Projevy:

úvodní projev

1, 23. 6. 1964; 5.

jako předsedající poslanec po rezignaci předsedy NS s. Laštovičky

22, 18. 4. 1968; 9.

blahopřání předsedovi NS s. Smrkovskému ke zvolení

22, 18. 4. 1968; 15.

Zpravodajem:

zpráva o činnosti předsednictva NS za dobu od skončení posledního zasedání Národního shromáždění - /zpráva o zákonných opatřeních 27-P, 28-P/

1, 24. 6. 1964; 189.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 40.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 70.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 11.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 345.

k vládnímu návrhu usnesení /t. 176 a t. 178/

24, 26. 6. 1968; 178.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 45.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 89.

k vládnímu návrhu /t. 226, 227, 228, 224, 225/

29, 19. 12. 1968; 162.

k vládnímu návrhu zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství ČSR a SSR /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 183, 186.

 

FILIPCOVÁ Marie

B

178 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou zdravotního výbor

1, 23. 6. 1964; 31.

 

FIĽOVÁ Lívia

KSS

239 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 177.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 304.

Interpelace, dotazy a náměty:

vyžití surovinového odpadu kůží v závodech 29. augusta Partizánské a koželužně v Bošanech.

4, 10. 12. 1964; 177.

Odpověď min. spotřebního průmyslu B. Machačová 250.

 

FIŠAROVÁ Marie

ČSS

130 /Východočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský

a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 205.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 134.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 344.

Interpelace, dotazy a náměty:

interpeluje min. školství, jak chce vyřešit prostor a výstavbu nových škol, aby mohlo skončit vyučování na směny

24, 27. 6. 1968; 318.

 

FLEYBERK Jiří

ČSS

61 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /investiční výstavba/

1, 24. 6. 1964; 114.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 230.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/ a společné zprávě výborů ústavně právního, pro národní výbory, rozpočtového, průmyslového, pro spotřební průmysl, investičního, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 132/

16, 28. - 30. 6. 1967; 94.

stanovisko k návrhu na volbu předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 11.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o Národní frontě

26, 13. 9. 1968; 80.

 

FLIEGER Jiří, Ing.

KSČ

8 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem průmyslového výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

 

FUKOVÁ Božena

KSS

250 /Středoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členkou výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 77.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 309.Přihlásit/registrovat se do ISP