DAVID Václav

KSČ

144 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr zahraničních věcí od 11. 7. 1960

Odvolán z funkce ministra zahraničních věcí 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 182.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu, kterým se NS ČSSR předkládá k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 27.

 

DOBIÁŠ Václav

KSČ

102 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 51.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 10. 12. 1964; 147.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 12. 11. 1965; 186.

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, zemědělského, kulturního, zdravotního /t. 73/

10, 16. 3. 1966; 197.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 66/

10, 17. 3. 1966; 287.

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/ a zprávě rozpočtového výboru

16, 28. - 30. 6. 1967; 181.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 292.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 28.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 86.

poznámka k vládnímu návrhu zákona o gymnasiích /t. 218/

29, 19. 12. 1968; 199.

 

DOHNAL Lubomír

ČSS

149 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Předseda výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Uvolněn z funkce předsedy výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje - členem výboru zůstává

22, 18. 4. 1968; 31.

Místopředseda NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965 a společná zpráva výbor pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 10. 12. 1964; 133.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 12. 11. 1965; 142.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 93.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet

18, 11. 1. 1968; 106.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 64.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1966; 129.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 36.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 49.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 68.

Různé:

návrh poslanců V. Kučery a L. Dohnala na vydání zákona, který se mění m 31 zák. č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu NS /t. 126/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje a zemědělského

15, 17. a 18. 5. 1967; 148

připomínka k procedurálním pravidlům

23, 25. 4. 1968; 155.

připomínka k vystoupení poslance Koldera, které se týká setkání s. Smrkovského se s. Kuzněcovem

29, 20. 12. 1968; 280.

 

DOHNALOVÁ Zdena

KSČ

16 /hl. m. Praha/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členka výbor ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního/ k vládnímu návrhu zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek /t. 188/

26, 13. 9. 1968; 87.

Řeč v rozpravě:

/k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 161.

 

DOLANSKÝ Jaromír, dr.

KSČ

20 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

 

DOUPOVEC Karel

KSČ

203 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 61.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 180.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 170.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 86.

Interpelace, dotazy a náměty:

zpracování přebytečného ovoce

2, 24. 9. 1964; 61.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 117.

zužitkování přebytečného ovoce v konzervárnách - výměna ovoce za hotové výrobky

2, 24. 9. 1964; 61.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 117.

dotaz na ministra dopravy - žádá vysvětlení, proč je nedostatek uhlí na Jesenicku a Šumpersku v době, kdy se nedopravuje řepa ani brambory

29, 20. 12. 1968; 283.

 

DUBČEK Alexander

KSS

236 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Projevy:

projev jako I. tajemník ÚV KSČ

- návrh na volbu nového presidenta republiky

21, 30. 3. 1968; 4.

řeč k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 50.

 

DVORSKÝ František

KSS

247 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 220.

 

DVOŘÁK Richard

KSČ

65 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr financí od 20. 9. 1963

Odvolán z funkce ministra financí dne 20. 1. 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

Rezignoval na funkci poslance NS 8. 8. 1968

26, 13. 9. 1968; 106.Přihlásit/registrovat se do ISP