CHLEBEC Emil

KSS

300 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Zproštěn, na vlastní žádost, funkce poslance

11, 29. 6. 1966; 19.

 

CHOTÁR Michal

KSS

231 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výbor pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

 

CHUDÍK Michal

KSS

258 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr - předseda SNR

od 20. 3. 1963 do 14. 3. 1968

Členem předsednictva NS

8, 10. 11. 1965; 13.

Místopředsedou NS

8, 10. 11. 1965; 13.

Rezignoval na funkci místopředsedy NS

20, 29. 3. 1918; 19.

Členem výboru pro zemědělství a výživu

23, 25. 4. 1968; 183.

Zpravodajem:

zpráva o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 98.Přihlásit/registrovat se do ISP