CÍSAŘ Čestmír, dr.

KSČ

135 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr školství a kultury od 20. 9. 1963

Odvolán z funkce ministra 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

Rezignoval na funkci poslance NS /PNS sch. č. 48 dne 14. 12. 1966/

13, 15. 12. 1966; 80, 84.

Zvolen předsedou ČNR na 1. schůzi České národní rady 10. 7. 1968.

V čele delegace ČNR

28, 27. 10. 1968; 3.

Projevy:

projev jako předseda ČNR k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů Národního shromáždění

28, 27. 10. 1968; 8.

 

COUFAL Alois

ČSL

188 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 138.

 

CVIK Rudolf

KSS

248 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

6, 18. 6. 1965; 240.

 

CYPRICH Michal

KSS

251 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 334.

Interpelace, dotazy a náměty:

poukazuje na nedostatek kvalifikovaných učitelů na Kysucích a žádá nápravu

24, 27. 6. 1968; 333.

 

ČANDA Mikuláš

KSS

289 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

 

ČÁP Josef

KSČ

83 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Řeč v rozpravě:

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 102.

 

ČERNÍK Oldřich, Ing.

KSČ

196 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Místopředseda vlády a předseda

Státní plánovací komise od 20. 9. 1963

Odvolán z funkce místopředsedy vlády a předsedy SPK 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Jmenován předsedou vlády 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

 

ČERNÝ Josef

KSČ

42 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 197.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/ - společná zpráva výborů ústavněprávního, pro národní výbory, rozpočtového, průmyslového, pro spotřební průmysl, investičního, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 132/

16, 28. - 30. 6. 1967; 41.

 

ČERNÝ Josef

ČSS

47 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu /t. 49/ k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o organizaci státní bánské správy

6, 18. 6. 1965; 227.

/výbor ústavněprávního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet a pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje, /t. 106/ vládní návrh zákona o důchodové dani družstevních a jiných organizací /t. 101/.

13, 14. 12. 1966; 46.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /produktivita, kvalita, hospodárnost/

1, 24. 6. 1964; 107.

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 78.

 

ČERVENÝ Václav, Ing.

ČSL

121 /Východočeský/

Slib vykonal 5, 24. 3. 1965; 9.

Volba ověřena 5, 24. 3. 1965; 9.

Členem výboru pro plán a rozpočet

5, 24. 3. 1965; 9.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet/ k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních

29, 18. 12. 1968; 27, 119.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 76.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 200.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 7. a 18. 5. 1967; 84.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet

18, 11. 1. 1968; 114.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 147.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 18.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 62.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 50.

 

ČERVINKA Jan

KSČ

205 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Ověřovatelem NS

1, 23 6. 1964; 31.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu /t. 76/

11, 30. 6. 1966; 103.

 

ČERVINKA Vincenc

KSČ

148 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

1, 24. 6. 1964; 131.

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 160.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů NS /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 140.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 224.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 179.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/ - společná zpráva výborů ústavněprávního, pro národní výbory, rozpočtového, průmyslového, pro spotřební průmysl, investičního, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 132/

16, 28. - 30. 6. 1967; 50.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 312.

k návrhu výboru ústavě právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 29.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 25.

k vládnímu návrhu zákona /t. 223/

29, 19. 12. 1968; 216.

 

ČUBOVÁ Marta

B

288 /Východoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /tisk 67/

9, 18. 12. 1965; 166.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 268.Přihlásit/registrovat se do ISP