BARAN Pavol

KSS

297 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 124.

 

BELAS Jozef

KSS

278 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Uvolněn z výboru zahraničního

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 36.

 

BERÁK Jaromír, doc. dr.

ČSL

121 /Východočeský/

Slib vykonal1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Zemřel 3. 12. 1964

4, 9. 12. 1964; 5.

 

BESSEROVÁ Ladislava

KSČ

44 /Středočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou mandátového výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členkou předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Členkou zahraničního výboru

6, 18. 6. 1965; 240.

Rezignace na funkci členky předsednictva NS

22, 18. 4. 1968; 31.

Zpravodajkou:

k volbě soudců Nejvyššího soudu a soudců z povolání vojenských soudů

2, 25. 9. 1964; 170.

k doplňovací volbě člena předsednictva NS, předsedy zdravotního výboru a členů výborů NS

12, 25. 10. 1966; 41.

k volbě členů ÚKLK - návrh poslanců Besserové, Biľaka, Čápa, Fialy, Paška, Štefánika, Valo Zedníka a Žiaka

14, 5. 4. 1967; 108.

Různé:

protinávrh, aby diskuse k vládnímu prohlášení měla pokračování 2. a 3. 5. 1968

23, 25. 4. 1968; 155.

 

BIELIK Štefan

KSS

273 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem komise poslanců Národního shromáždění pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

 

BICHLER Antonín, Ing.

KSČ

179 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předseda výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Člen předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zpravodajem:

podal přehled o stavu průmyslu

26, 24. 8. 1968; 6.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /tisk 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 9. 12. 1964; 78.

k zprávě výbor ústavně-právního o rozboru platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 150.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plán rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1 66; 159.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 130.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 98.

Interpelace, dotazy a připomínky:

Úspory metalurgického koksu.

Odpověď písemně.

4, 9. 12. 1964; 78.

 

BIĽAK Vasil

KSS

277 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Rezignoval na funkci člena předsednictva NS

22, 18. 4. 1968; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/ a společná zpráva výborů ústavněprávního, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, zemědělského, kulturního, zdravotního /t. 73/

10, 16. 3. 1966; 156.

 

BILKOVÁ Jarmila

KSČ

66 /Západočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členkou předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/. Zpráva /t. 66/

10, 17. 3. 1966; 284.

 

BODNÁR František, Ing.

KSS

282 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 4. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

 

BORŮVKA Josef

KSČ

115 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Jmenován ministrem zemědělství a výživy

22, 18. 4. 1968; 6.

Rezignoval na členství v předsednictvu NS

22, 18. 4. 1968; 31.

Uvolněn z členství ve výboru zemědělském

23, 25. 4. 1968; 183.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, pro národní výbory, pro investiční výstavbu a stavebnictví a zemědělského/ k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu /t. 76/

11, 29. 6. 1966; 83, 110.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 29.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 208.

k vládnímu návrhu zákona o Státní spořitelně /t. 124/ a společné zprávě výborů ústavněprávního a rozpočtového /t. 130/

16, 28. - 30. 6. 1967; 217.

poznámka k interpelaci poslance Mandovce

14, 7. 4. 1967; 246.

 

BRUNNER Miloš

ČSS

69 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 39.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 256.

 

BUBNÍK František

KSČ

58 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem výboru mandátového a imunitního

23, 25. 4. 1968; 169.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů Národního shromáždění /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 76.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 82.

Interpelace, dotazy a náměty:

interpelace na ministra techniky Hruškoviče ve věci uzávěry ve volebním obvodě č. 58 - Písek za účelem perspektivního vybudování důležité státní stavby. Uzávěrou trpí obyvatelé i místní JZD. Žádá o odpověď, co bude v této záležitosti podniknuto

24, 27. 6. 1968; 331.

 

BUREŠ Josef

B

98 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru-zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

 

BURIAN Jiří, Ing.

KSČ

229 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství od 20. 9. 1963

Zbaven funkce ministra 22. 4. 1967

15, 17. a 18. 5. 1967; 5.

Členem výboru pro plán a rozpočet

19, 28. 2. 1968; 90.