Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

201

Zpráva

výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona (tisk 191) o dani z motorových vozidel.

Výbor pro plán a rozpočet projednal ve dnech 26. a 27. května vládní návrh zákona o dani z motorových vozidel (tisk 191).

Po podrobném projednaní, kterého se též zúčastnil ministr financí, se výbor usnesl doporučit návrh zákona Národnímu shromáždění ke schválení s doplněním v bodě 2 § 14 ustanovením zařazeným jako písm. c): "c) občanů vykonávajících vojenskou základní službu"; doplnění se navrhuje z důvodu, že v této době není vozidlo majitele v provozu.

V Praze dne 27. května 1964

Valo v.r.

Tymeš v.r.

předseda výboru

zpravodaj

pro plán a rozpočet

 

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP