Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

192

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 31. března 1964 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv (tisk 26-P).

Předsednictvo Národního shromáždění vládní návrh projednalo dne 8. dubna 1964 a usneslo se, podle čl. 60 odst. 2 ústavy, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 69/1964 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 8. dubna 1964 č. 69 1964 Sb. o Správě státních hmotných rezerv.

V Praze dne 20. dubna 1964

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP