Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

182

Zpráva

výboru kulturního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 175) o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti

Výbor kulturní projednal ve své schůzi konané dne 24. února 1964 vládní návrh zákona o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti a usnesl se po podrobném projednání doporučit návrh zákona Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

§§ 5 a 6 odst. 1: V prvém řádku se slovo "označuje" nahrazuje slovem "vyjadřuje".

§§ 8 a 17: citace § 5 - § 7, § 5 a § 7 se nahrazuje citací "§ 5 až 7".

§ 18 odst. 1 a 2: Ustanovení § 18 se upravuje takto: "Zrušuje se zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 64/1959 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, podle předpisů vydaných k provedení tohoto zákonného opatření lze však řízení o udělování vědeckých hodností konat do vydání předpisů podle 12 odst. 3 tohoto zákona. +/"

Jedná se o uvedení ustanovení § 18 v soulad s právním stavem na tomto úseku.

V Praze dne 24. února 1964

Skála v.r.

Lörincz v.r.

předseda

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP