Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

173

Zpráva

výboru kulturního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 158) o Československé televizi

Výbor kulturní projednal ve svých schůzích konaných dne 22. prosince 1963 a 16. ledna 1964 vládní návrh zákona o Československé televizi (tisk 158). Výbor se usnesl doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito úpravami:

§ 3 písm. b): Za slovo "vystoupení" se vkládá "a podniků,"

§ 4 odst. 2: Ve třetím řádku se mění slovosled "tělovýchovných sportovních" na "sportovních a tělovýchovných" a vkládá se doplněk "vystoupení a".

V šestém řádku za slovo "sportovních" se vkládá "a tělovýchovných vystoupení a".

Jedná se o shodnou úpravu příslušných textů.

V Praze dne 16. ledna 1964

Skála v. r.

Dobiáš v. r.

předseda

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP