Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

172

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění

a zákona o volbách do národních výborů

Podle zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění ve znění zákona č. 37/1960 Sb. a zákonného opatření č. 26/1961 Sb. stanoví, v případě, že se uvolní místo poslance Národního shromáždění, doplňovací volbu předsednictvo Národního shromáždění, která musí být provedena ve lhůtě 90 dnů. Obdobné ustanovení má zákon č. 39/1960 Sb. o volbách do národních výborů. Toto opatření zajišťuje, aby uvolněná místa poslanců nezůstávala dlouho neobsazena. Jestliže však se uprázdní místa poslanců do zastupitelských sborů krátce před uplynutím volebního období a provedením nových všeobecných voleb, znamená to, že by se provedla volba ve stejném volebním obvodu v krátkém časovém údobí za sebou, což není ani účelné a hospodárné, ani nevyhovuje zamýšlenému účelu doplňovací volby.

Proto se předsednictvo Národního shromáždění dne 16. ledna 1964 usneslo podle čl. 52 a čl. 60 odst. 2 ústavy pozměnit příslušná ustanovení volebních zákonů vydáním zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů (tisk 25-P).

Toto zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 4/1964 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 16. ledna 1964 č. 4. Sb. o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů.

V Praze dne 17. ledna 1964

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP