Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

168

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1963,

kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Zrušuje se zákon č. 203/1918 Sb., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Přiznávání celních slev pro dovoz strojů a přístrojů platí prakticky nepřetržitě od 1. dubna 1934, a to podle zákonů č. 88/1934, č. 171/1937, vládního nařízení č. 90/1939 a zákonů č. 183/1946 a č. 293/1948 Sb. Tyto celní slevy byly zavedeny na řadu dovážených strojů, přístrojů a náhradních dílů pod podmínkou, že se nevyrábějí v tuzemsku a že jejich dovoz je nutný za účelem zavedení nebo zdokonalení příslušného oboru průmyslové či zemědělské výroby, jakož i pro podporu stavebního ruchu.

Zavedení socialistického monopolu zahraničního obchodu ovlivnilo m. j. funkci a poslání dovozních cel. Celní politika zůstává jedním z nástrojů obchodní politiky, avšak, na rozdíl od podmínek před zavedením monopolu, nabývá doplňkové povahy. Za této situace se zrušení zákona nedotkne ani vnitrohospodářských, ani zahraničně obchodních zájmů Československé socialistické republiky a povede k zjednodušení celního sazebníku a celní praxe. Zrušení celních slev se rovněž nedotýká závazku vyplývajících z členství Československé socialistické republiky ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu.

V Praze dne 12. prosince 1963.

Předseda vlády:

Lenárt v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP