Národní shromáždění Československé socialisticky republiky 1963

III. volební období

164

ZPRÁVA

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu občanského soudního řádu (tisk 147)

Výbor ústavně právní projednal dne 28. listopadu 1963 vládní návrh občanského soudního řádu (tisk 147) a po opravě tiskových chyb se usnesl na těchto změnách:

§ 238 byl upraven takto:

"Stížnost je třeba podat do 3 let od právní moci rozhodnutí".

§ 364 byl upraven takto:

"V řízení o zadržení v ústavu soud od účinnosti nové úpravy tohoto řízení nepokračuje; do té doby rozhoduje soud o zadržení v ústavu podle dosavadních ustanovení".

Změna v § 364 je nutná proto, že nebyl dosud předložen návrh zákona o zdravotní péči, v němž má být řízení o zadržení v ústavu nově upraveno.

Ústavně právní výbor se usnesl doporučit předložený návrh občanského soudního řádu Národnímu shromáždění ke schválení.

V Praze dne 30. listopadu 1963

dr. Škoda v.r.

dr. Kučera v.r.

předseda ústavně právního

zprvodaj ústavně právního

výboru

výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP