Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

163

Společná zpráva

výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu zákona o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů (tisk 150).

Výbor ústavně právní projednal ve své schůzi dne 29. listopadu 1963 a výbor pro plán s rozpočet ve schůzi dne 27 listopadu 1963 vládní návrh zákona o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů (tisk 150).

Výbory se po opravě tiskových chyb usnesly upravit § 35 předloženého návrhu zákona takto:

"Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Československá socialistická republika vázána".

Změna uvedeného paragrafu byla provedena proto, aby byl v souladu s § 4 zákoníka mezinárodního obchodu.

Výbory se usnesly doporučit předložený návrh zákona o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů v tomto znění Národnímu shromáždění ke schválení.

V Praze dne 3 listopadu 1963

dr. Škoda v.r.

Bubník v.r.

předseda ústavně právního

zpravodaj ústavně právního

výboru

výboru

   

Valo v. r.

Mikulášek v. r.

předseda výboru pro plán

zpravodaj výboru pro plán

a rozpočet

a rozpočet


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP