Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

161

Zpráva

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona /tisk 144/ o státním notářství a o řízení před státním notářstvím /notářský řád/

Výbor ústavně právní projednal ve své schůzi dne 28. listopadu 1963 vládní návrh zákona o státním notářství a o řízení před státním notářstvím /notářský řád/ /tisk 144/ a usnesl se po opravě tiskových závad a po doplnění

v § 19 odst. 1 v pátém řádku za slovem "rozhodnutí" mají být slova "a že se vzdána práva odvolání";

v § 44 na konci odstavce 2 doplnit chybějící větu: "Jsou-li na věcech, které připadnou státu, zajištěna věcná práva, břemena nebo omezení převodu nemovitosti, zanikají ke dni smrti zůstavitele".

v § 73 odst. 1 v pátém řádku slovo "ji" nahradit slovem "jej"

v § 110 bod 4. vložit před "§ 16" slovo "Ustanovení", doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení.

V Praze dne 8. listopadu 1963

dr. Škoda v.r.

Perkovič v.r.

předseda ústavně právního výboru

zpravodaj ústavně právního výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP