Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

152

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 4. listopadu 1963 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o Státní mzdové komisi (tisk 23-P).

Předsednictvo Národního shromáždění vládní návrh projednalo dne 13. listopadu 1963 a usneslo se, podle čl. 60 odst. 2 ústavy, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 84/1963 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. listopadu 1963 č. 84 Sb. o Státní mzdové komisi.

V Praze dne 14. listopadu 1963

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP