Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

151

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o opatření předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu (tisk 139); kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovená souhlasu Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou, sjednaná v Moskvě dne 5. srpna 1963.

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 5. září 1963 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou, sjednaná v Moskvě dne 5. srpna 1963 (tisk 139). Zahraniční výbor Smlouvu projednal ve schůzi dne 12. září 1963 a doporučil Národnímu shromáždění její schválení.

Předsednictvo Národního shromáždění Smlouvu projednalo podle čl. 60 odst. 2 ústavy ve schůzi dne 9. října 1963 a usneslo se, ve smyslu doporučení zahraničního výboru, vyslovit s ní souhlas.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto opatření předsednictva Národního shromáždění dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto unesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy opatření předsednictva Národního shromážděni ze dne 9. října 1963, kterým byl vysloven souhlas se Smlouvou o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou, sjednanou v Moskvě dne 5. srpna 1963.

V Praze dne 14. listopadu 1983

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP