Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

141

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 9. srpna 1963 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisí pro investiční výstavbu (tisk 21-P).

Předsednictvo Národního shromáždění vládní návrh projednalo dne 14. srpna 1963 a usneslo se, podle čl. 60 odst. 2 ústavy, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva NS.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 62/1963 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření předsednictva NS dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 14. srpna 1963 č. 82 Sb. o Státní komisi pro investiční výstavbu.

V Praze dne 5. září 1963

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP