Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období.

136

Zpráva

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 123)

o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)

Výbor ústavně právní projednal ve dnech 26. června a 8. července 1963 vládní návrh zákona o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně) tisk 123. Po podrobném projednání vládního návrhu zákona se výbor usnesl doporučit jej Národnímu shromážděni ke schválení s těmito změnami:

§ 2 písm. a) (nové znění):

"a) Československá akademie věd a Slovenská akademie věd,"

§ 3 (nové znění):

"Pracoviště Československé akademie věd a Slovenské akademie věd zřizuje Československá akademie věd v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky."

Odůvodnění

Úpravy provedeny v souladu s novým zněním § 5 návrhu zákona o Československé akademii věd.

V Praze dne 8. července 1963

dr. Škoda v. r.

Dohnalová v. r.

předseda výboru ústavně právního

zpravodaj výboru ústavně právníhoSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP