Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období.

133

Společná zpráva

výborů kulturního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 122)

o Československé akademii věd

Výbory kulturní a ústavně právní NS projednaly ve dnech 5. května a 26. června 1963 vládní návrh zákona o Československé akademii věd (tisk 122). Oba výbory se usnesly po podrobném projednání vládního návrhu zákona doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

§ 5: Znění ustanovení paragrafu upraveno takto:

"(1) Organickou součástí Československé akademie věd a současně nejvyšší národní a regionální vědeckou institucí na Slovensku je Slovenska akademie věd.

(2) Působnost, členství a vnitřní organizaci Slovenské akademie věd upraví zákon Slovenské národní rady."

Navrženou úpravou je přesněji vyjádřen právní stav mezi oběma akademiemi.

§ 19 odst. 1: V poslední větě slova "upravují zvláštní předpisy" nahražena slovy "upravuje zvláštní zákon"; tato věc je řešena zákonnou normou.

V Praze dne 26. června 1953

Skála v. r.

Bernášková v. r.

předseda výboru kulturního

zpravodajka výboru kulturního

   

dr. Škoda v. r.

dr. Kučera v. r.

předseda výboru ústavně právního

zpravodaj výboru ústavně právního


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP